125 Кібербезпека та захист інформації

Освітня програма Кібербезпека

Спеціальність 125 “Кібербезпека та захист інформації” — охоплює сукупність методів захисту у галузі телекомунікацій та інформатики, пов’язаних з оцінкою і контролюванням ризиків, що виникають при користуванні комп’ютерами та комп’ютерними мережами і їх впровадження з точки зору конфіденційності, цілісності і доступності.

Спеціальна освіта у галузі інформаційних технологій зі спеціальності 125 “Кібербезпека та захист інформації” це поглиблене вивчення інформаційних технологій захисту інформації, інформаційної безпеки, кібербезпеки, та безпеки інформації, розробки та використання програмного забезпечення захисту інформації, кібербезпеки та інформаційної безпеки.

Освітня програма Кібербезпека

Випускаюча кафедра

Кібербезпека

Коротка характеристика

Особливістю програми спеціальності “Кібербезпека” є орієнтація на сучасні вимоги до фахівців в галузі інформаційної та/або кібербезпеки, набуття здобувачами вищої освіти конкурентоспроможних компетентностей на основі синергізму отримання результатів навчання з інформаційної та/або кібербезпеки та програмування, використання курсів мережевої академії Cisco з Networking, Cybersecurity, IoT & Data Analytics, OS and IT, Programming Courses. Можливість навчатися англійською мовою.

Можливості працевлаштування

Фахівці з кібербезпеки входять до ТОП рейтингу IT-професій і можуть працювати на посадах: фахівець з організації захисту інформації; інженер з експлуатації засобів захисту інформації; інспектор з організації захисту секретної інформації; фахівець з режиму секретності; проектувальник систем захисту інформації; прикладний програміст; системний програміст; веб-програміст; проектувальник комп’ютерних мереж; адміністратор баз даних; системний адміністратор; аналітик комп’ютерних систем; аналітик з захисту інформації; менеджер з безпеки підприємства тощо.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Захист корпоративних мереж

Особливістю дисциплін блоку «Захист корпоративних мереж» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі безпеки в корпоративних мережах. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Корпоративні мережі та системи доступу, Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж, Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів, Експертні системи, Мережне програмування, Адміністрування UNIX-подібних систем, Основи технічного захисту інформації.

2. Блокчейн-технологія та безпека банківських систем

Особливістю дисциплін блоку «Блокчейн-технологія та безпека банківських систем» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі застосування блокчейн-технологій та забезпечення безпеки банківських систем. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Безпека банківських систем, Blockchain: основи та приклади застосування, Основи розробки децентралізованих застосувань (Decentralized applications (DAPPS)), Безпека в соціальних мережах, Веб-програмування, Основи смарт-контрактів, Безпека в DEVOPS.