256 Національна безпека

256-logo

Спеціальна освіта у галузі Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону зі спеціальності 256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)” забезпечує підготовку аналітиків із питань національної безпеки, фахівців із сучасних методів менеджменту національної безпеки, спеціалістів антикризового управління та системи безпеки, створює передумови для подальшого вивчення державноуправлінських аспектів забезпечення національної безпеки на другому (магістерському) рівні вищої освіти у національної академії СБУ.

Освітня програма

Національна безпека у сфері кіберзахисту

Випускаюча кафедра

Кібербезпеки

Коротка характеристика

Спеціальна освіта за спеціальністю національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності), яка забезпечує підготовку професіонала, здатного розв’язувати задачі кіберзахисту у сфері національної безпеки, виявляти та протидіяти загрозам національній безпеці України (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Можливості працевлаштування

Фахівці з національної безпеки у сфері кіберзахисту можуть працювати, згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Фахівець з криптографічного захисту інформації; Фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології); Фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту; Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки; Фахівець з технічного захисту інформації; Фахівець сфери захисту інформації; Фахівець (сфера захисту інформації); Радник (органи державної влади); Фахівець з фінансово-економічної безпеки; Фахівець з режиму секретності; Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; Фахівець із організації інформаційної безпеки.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Захист корпоративних мереж

Особливістю дисциплін блоку «Захист корпоративних мереж» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі безпеки в корпоративних мережах. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Корпоративні мережі та системи доступу; Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж; Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів; Експертні системи; Мережне програмування; Аудит та моніторинг корпоративних мереж; Безпека хмарних технологій.

2. Блокчейн-технологія та безпека банківських систем

Особливістю дисциплін блоку «Блокчейн-технологія та безпека банківських систем» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі застосування блокчейн-технологій та забезпечення безпеки банківських систем. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Безпека банківських систем; Blockchain: основи та приклади застосування; Основи смарт-контрактів; Основи технічного захисту інформації; Децентралізовані системи; Інтелектуальна власність систем безпеки; Безпека в соціальних мережах.

3. Innovation Сampus

Особливістю дисциплін блоку «Innovation Сampus» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі застосування сучасних-інформаційних технологій. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Основи кібербезпеки; Розробка корпоративних інформаційних систем; Бази даних для корпоративних інформаційних систем; Архітектура корпоративних інформаційних систем; Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж; Захист об’єктів критичної інфраструктури.