126 Інформаційні системи та технології

Cпеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» – це система методів, процесів та способів використання обчислювальної техніки і систем зв’язку для створення, збору, передачі, пошуку, оброблення та поширення інформації з метою ефективної організації діяльності людей.

Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на базі комп’ютерних обчислювальних систем.

Освітня програма

Програмне забезпечення інформаційних систем

Випускаюча кафедра

Інформаційні системи та технології

Коротка характеристика

Освітня програма передбачає підготовку фахівців  з розроблення алгоритмічного, програмного забезпечення інформаційних систем, виробництво програмних систем, технології створення баз даних, сучасні методології і різні платформи, технології моделювання об’єктів, компонентів та систем, управління життєвим циклом систем.

Спеціалісти з інформаційних систем та технологій є користувачами вже створених технологій, найчастіше націлених на розв’язання задач, пов’язаних з бізнесом, освітою, медициною та ще багатьма сферами діяльності людини.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:
• бізнес-аналітиків (Business Analyst),
• архітекторів (Architector, System Analyst),
• розробників ПЗ (Middle, Senior Developer),
• тестувальників (QA engineer),
• фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager).
В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в якості фахівців з впровадження, розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури на посадах:
• інженерів-програмістів,
• керівників ІТ-підрозділів.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1.Інформаційні системи

Напрямок, який спрямований на вивчання інжинірингу і реінжиніргу інформаційних систем, а також на розробку інформаційних систем, які працюють з Big Data.

2. Інформаційні технології

Напрямок, який спрямований на вивчання управління архітектурою підприємства, систем і процесів, управління проектами інформаційних систем, DevOps.