Освітня програма “Прикладна комп’ютерна інженерія”

Освітня програма

Прикладна комп’ютерна інженерія

Випускаючи кафедрі

Комп’ютерної інженерії та програмування

Мультимедійних інформаційних технології і системи;

Коротка характеристика

Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації та управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів; програмування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор.

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних кадрів для роботи у різних галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень, використання новітніх інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Web-дизайн та Internet-програмування

Дослідження, аналіз та проектування Back-end (програмно-апаратна частина сервісу) та Front-end (інтерфейс користувача) компонентів та систем управління сайтами; розробка та тестування сучасного програмного забезпечення проектування сайтів та веб-додатків, в тому числі мобільних. Навчання в магістратурі дає глибокі знання про процеси прикладної комп’ютерної інженерії, зокрема про системи інтелектуальної обробки інформації і розширює сприйняття обраної спеціальності.

2. Мультимедійні інформаційні технології і системи

Мультимедійні інформаційні технології та системи – це поєднання технологій, що дозволяють інтегрувати різні види і способи подання та використання символьної, звукової і відеоінформації, і сучасних інформаційних систем, що відрізняються великою різноманітністю форматів і апаратних пристроїв для введення, обробки, відображення та зберігання мультимедійної інформації.

3. Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей

Спеціалізація Інтернет речей (ІоТ) спирається і реалізує сучасні напрямки вдосконалення комп’ютерних наук і техніки на базі хмарних технологій.