Освітня програма “Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами”

Освітня програма Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами

Освітня програма Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами

Випускаючі кафедри

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Стратегічного управління

Інформаційні системи та технології

Коротка характеристика

Освітня програма «Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами» – спрямована на осіб, які мають повну середню освіту та бажа-ють побудувати власну професійну траєкторію, орієнтовану на розробку та застосування математичних методів, алгоритмів та програмних засобів для вирішення завдань наукової та інженерної діяльності, пов’язаної зі сферами комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Можливості працевлаштування

Наші випускники працюють у таких компаніях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-ікс та багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager та інші. Компанію LineUp очолює також наш випускник.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Особливістю дисциплін блоку призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, Java Script, Python, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена з урахуванням вимог IEEE, IPMA, PMI, ISO/IEC 12207, враховує досвід кращих університетів світу. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT-директорів України та підприємствами галузі. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління реальними проектами.

Докладніше …

2. Штучний інтелект та інженерія даних

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, що відтворює математичні методи та алгоритми когнитивних обчислень.

Предметом навчання за спеціалізацією є методи, алгоритми та засоби обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища, штучні нейронні мережі, інформаційні технологій консолідації інформації та представлення знань на всіх етапах життєвого циклу даних, інші технології та засоби штучного інтелекту, які в процесі машиного навчання моделюють поведінку людського мозку для прийняття рішень та розпізнавання образів.

У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в будь-якій сфері застосування інформаційних технологій, або продовжити навчання в магістратурі.

Докладніше …

3. Innovation Сampus

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• розробки інформаційних систем для забезпечення роботи великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки баз даних для розв’язання завдань зберігання та обробки даних у роботі великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки архітектури програмного забезпечення для великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• проектування веб-застосунків у відповідності до визначених вимог із застосуванням ефективних технологій реалізації програмних систем;
• основних засад формування та розвитку команд IT-проектів.

Докладніше …