113 Прикладна математика

Спеціальність 113 “Прикладна математика” відноситься до області математики, що розглядає застосування математичних методів, алгоритмів в інших областях науки і техніки. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірностей і статистика, фінансова математика і актуарні розрахунки, криптографія, а отже комбінаторика і в деякій мірі кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевого планування. Математичні методи зазвичай застосовуються до специфічного класу прикладних задач шляхом складання математичної моделі системи.

Освітня програма

Інтелектуальний аналіз даних

Коротка характеристика

Інтелектуальний аналіз даних – це освітня програма спеціальності 113 «Прикладна математика». Освітня програма спрямована на підготовку фахівців-дослідників, що володіють математичними методами та інформаційними технологіями машинного навчання та штучного інтелекту для пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних, зокрема даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень з метою видобування знань, прогнозування і прийняття рішень

Міждисциплінара освітня програма

Інтелектуальні системи кібербезпеки

Коротка характеристика

Освітньо-наукова програма спрямована на підготовку фахівців-дослідників, що володіють сучасними математичними методами й інформаційними технологіями інтелектуального пошуку, аналізу, обробки даних, зокрема даних вимірювань і спостережень, технологій захисту інформації, інформаційної безпеки, кібербезпеки і безпеки інформації, розробки і використання програмного забезпечення захисту інформації, кібербезпеки й інформаційної безпеки.