125 Кібербезпека та захист інформації

Спеціальність 125 “Кібербезпека та захист інформації” — охоплює сукупність методів захисту у галузі телекомунікацій та інформатики, пов’язаних з оцінкою і контролюванням ризиків, що виникають при користуванні комп’ютерами та комп’ютерними мережами і їх впровадження з точки зору конфіденційності, цілісності і доступності.

Освітня програма спеціальності 125 “Кібербезпека та захист інформації”, яка передбачає освітньо-професійну програму навчання (1.4 року), яка забезпечує підготовку фахівців, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері інформаційної та/або кібербезпеки, використовувати і впроваджувати технології та застосовувати засоби захисту в системах безпеки контуру бізнес-процесів.

Освітня програма

Кібербезпека

Випускаюча кафедра

Кібербезпека

Коротка характеристика

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері інформаційної та/або кібербезпеки.

На основі двосторонніх договорів діє Польсько-українська програма обміну та двох дипломів для підготовки магістрів за спеціальністю “Кібербезпека” з Університетом у Бєльсько-Бялій (м. Бельсько-Бяла, Польща).

Можливості працевлаштування

Після закінчення магістратури випускники працюють на наступних посадах:
аналітик загроз безпеки;
аналітик систем захисту інформації та оцінки вразливостей;
аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем;
дізнавач (сфера кібербезпеки та захисту інформації);
експерт-криміналіст (сфера кібербезпеки та захисту інформації);
експерт-криміналіст судової експертизи (сфера кібербезпеки та захисту інформації);
слідчий з кіберзлочінів.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Захист корпоративних мереж

Особливістю дисциплін блоку «Захист корпоративних мереж» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі безпеки в корпоративних мережах. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Корпоративні мережі та системи доступу, Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж, Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів, Експертні системи, Мережне програмування, Адміністрування UNIX-подібних систем, Основи технічного захисту інформації.

2. Блокчейн-технологія та безпека банківських систем

Особливістю дисциплін блоку «Блокчейн-технологія та безпека банківських систем» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі застосування блокчейн-технологій та забезпечення безпеки банківських систем. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Безпека банківських систем, Blockchain: основи та приклади застосування, Основи розробки децентралізованих застосувань (Decentralized applications (DAPPS)), Безпека в соціальних мережах, Веб-програмування, Основи смарт-контрактів, Безпека в DEVOPS.