Освітня програма “Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри”

Освітня програма

Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри

Випускаюча кафедра

Комп’ютерної інженерії та програмування

Коротка характеристика

Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації та управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів; програмування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор.

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних кадрів для роботи у різних галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень, використання новітніх інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Комп’ютерні системи та мережі

Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації, забезпечення якості обслуговування комп’ютерних систем і мереж (DevOps).

2. Системне програмування

Системне програмування є видом сучасного програмування. Системні програмісти – фахівці найвищого рівня, які аналізують, розробляють широкий спектр програмного забезпечення (Front-end, Back-end, Web та ін.). Навчання в магістратурі дає глибокі знання про процеси комп’ютерної інженерії, зокрема системного програмування, і розширює сприйняття обраної професії.

3. Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор

Сучасні мобільні пристрої – це різного складу та рівня комп’ютери. Ви опануєте знаннями та навичками, що дозволять керувати мобільними пристроями та наповняти їх новими властивостями в залежності від галузи застосування. Створення комп’ютерних ігор – творчий і складний процес, що вимагає такого рівня підготовки в програмуванні, алгоритмах, апаратному забезпеченні й мережних технологіях, який дозволить розробити щось дуже унікальне і популярне.