122 Комп’ютерні науки

122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів, які мають ґрунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знає стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Має знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.

Освітня програма Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами

Коротка характеристика

Освітня програма «Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами» – спрямована на осіб, які мають повну середню освіту та бажа-ють побудувати власну професійну траєкторію, орієнтовану на розробку та застосування математичних методів, алгоритмів та програмних засобів для вирішення завдань наукової та інженерної діяльності, пов’язаної зі сферами комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Освітня програма Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи

Коротка характеристика

Освітня програма передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення на основі штучного інтелекту. Навчальні плани складено з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Освітня програма Комп’ютерні науки

Коротка характеристика

Освітня програма «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів, які мають ґрунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знають стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Мають знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.