257 Управління інформаційною безпекою

Спеціальна освіта у галузі Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону зі спеціальності 257 “ Управління інформаційною безпекою ” забезпечує підготовку фахівців у сфері управління інформаційною безпекою для вирішення питань забезпечення виконання вимог міжнародних регуляторів та нормативних законодавчих актів країни щодо формування та використання системи управління інформаційною безпекою об’єктів критичної інфраструктури, широким доступом до працевлаштування (державні службовці органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до сфери професійних обов’язків яких належить вирішення питань забезпечення безпеки життєдіяльності людини (індивіду), суспільства та держави, працівники недержавних та міжнародних організацій, науковоосвітніх установ, діяльність яких пов’язана із забезпеченням інформаційної безпеки) та створити передумови для подальшого вивчення державноуправлінських аспектів забезпечення безпеки на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Освітня програма

Управління інформаційною безпекою

Випускаюча кафедра

Кібербезпеки

Коротка характеристика

Спеціальна освіта у галузі воєнних наук, національної безпеки, безпеки державного кордону зі спеціальності 257 “Управління інформаційною безпекою ”. Спеціальна освіта за спеціальністю управління інформаційною безпекою, яка забезпечує підготовку професіонала, здатного розв’язувати задачі формування, використання, поліпшення системи управління інформаційною безпекою об’єктів критичної інфраструктури, кіберфізичних та соціокіберфізичних систем.

Можливості працевлаштування

Фахівці з управління інформаційною безпекою можуть працювати га посадах: Фахівець з питань безпеки (інформаційно-комунікаційні технології); Фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту; Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки; Фахівець сфери захисту інформації; Фахівець (сфера захисту інформації); Радник (органи державної влади); Фахівець з фінансово-економічної безпеки; Фахівець з режиму секретності; Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; Фахівець із організації інформаційної безпеки.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Управління захистом корпоративних мереж

Особливістю дисциплін блоку «Управління захистом корпоративних мереж» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі безпеки в корпоративних мережах. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Управління системою доступу корпоративних мереж; Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж; Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів; Системно-інформаційний аналіз управління безпекою; Безпека інформаційних ресурсів соціокіберфізичних систем; Інтелектуальна власність систем безпеки; Моделі знань.

2. Управління безпекою критичних інфраструктур

Особливістю дисциплін блоку «Управління безпекою критичних інфраструктур» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі застосування сучасних-технологій та забезпечення безпеки критичних інфраструктур. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Управління безпекою соціокіберфізичних систем; Безпека інформаційних ресурсів банківських систем; Етичний хакінг; Blockchain: основи та приклади застосування. Смарт-контракти; Управління безпекою соціальних мереж; Інтелектуальна власність систем безпеки; Основи технічного захисту інформації.

3. Innovation Сampus

Особливістю дисциплін блоку «Innovation Сampus» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі застосування сучасних-інформаційних технологій. Навички отримуються під час вивчення дисциплін: Основи кібербезпеки; Розробка корпоративних інформаційних систем; Бази даних для корпоративних інформаційних систем; Архітектура корпоративних інформаційних систем; Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж; Захист об’єктів критичної інфраструктури.