151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Основні компетенції, що будуть отримані здобувачами:

Здатність до організації та проведення наукових досліджень в області автоматизації технологічних процесів із залученням сучасних методів та інформаційних технологій, що мають теоретичне та практичне значення;

Здатність розробляти математичні та імітаційні моделі технологічних процесів, які автоматизуються;

Готовність до розробки та впровадження методів та алгоритмів аналізу і синтезу систем керування технологічними процесами;

Здатність розробляти, проектувати та впроваджувати заходи безпеки навколишнього середовища;

Готовність до викладацької діяльності в межах спеціальностей що споріднені з «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Детальніше …