123 Комп’ютерна інженерія

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія” — це спеціальність, що об’єднує науку та технологію проектування, побудови, впровадження та обслуговування програмних та апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем та комп’ютерного обладнання.

Комп’ютерний інженер — це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій. Комп’ютерні інженери, як правило, мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Комп’ютерні інженери займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до кругового проектування. Зазвичай завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування надвеликих інтегральних схем, аналогових давачів, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та давачі.

Освітня програма

Прикладна комп’ютерна інженерія

Випускаючи кафедрі

Комп’ютерної інженерії та програмування

Мультимедійних інформаційних технології і системи;

Інтернет речей

Коротка характеристика

Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації та управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів; програмування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор.

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних кадрів для роботи у різних галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень, використання новітніх інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Web-дизайн та Internet-програмування

Дослідження, аналіз та проектування Back-end (програмно-апаратна частина сервісу) та Front-end (інтерфейс користувача) компонентів та систем управління сайтами; розробка та тестування сучасного програмного забезпечення проектування сайтів та веб-додатків, в тому числі мобільних. Навчання в магістратурі дає глибокі знання про процеси прикладної комп’ютерної інженерії, зокрема про системи інтелектуальної обробки інформації і розширює сприйняття обраної спеціальності.

2. Мультимедійні інформаційні технології і системи

Мультимедійні інформаційні технології та системи – це поєднання технологій, що дозволяють інтегрувати різні види і способи подання та використання символьної, звукової і відеоінформації, і сучасних інформаційних систем, що відрізняються великою різноманітністю форматів і апаратних пристроїв для введення, обробки, відображення та зберігання мультимедійної інформації.

3. Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей

Спеціалізація Інтернет речей (ІоТ) спирається і реалізує сучасні напрямки вдосконалення комп’ютерних наук і техніки на базі хмарних технологій.

Освітня програма

Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри

Випускаюча кафедра

Комп’ютерної інженерії та програмування

Коротка характеристика

Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації та управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів; програмування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор.

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних кадрів для роботи у різних галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень, використання новітніх інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Комп’ютерні системи та мережі

Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації, забезпечення якості обслуговування комп’ютерних систем і мереж (DevOps).

2. Системне програмування

Системне програмування є видом сучасного програмування. Системні програмісти – фахівці найвищого рівня, які аналізують, розробляють широкий спектр програмного забезпечення (Front-end, Back-end, Web та ін.). Навчання в магістратурі дає глибокі знання про процеси комп’ютерної інженерії, зокрема системного програмування, і розширює сприйняття обраної професії.

3. Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор

Сучасні мобільні пристрої – це різного складу та рівня комп’ютери. Ви опануєте знаннями та навичками, що дозволять керувати мобільними пристроями та наповняти їх новими властивостями в залежності від галузи застосування. Створення комп’ютерних ігор – творчий і складний процес, що вимагає такого рівня підготовки в програмуванні, алгоритмах, апаратному забезпеченні й мережних технологіях, який дозволить розробити щось дуже унікальне і популярне.