Ph.D.

Інститут є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка по освітньо-науковим програмам третього науково-освітнього рівня – доктор філософії (Ph.D.) за наступними спеціальностями: