124 Системний аналіз

Системний аналіз – науковий метод пізнання, який визначає послідовність дій щодо визначення структурних зв’язків між елементами досліджуваної системи, а також сучасний науковий підхід, який включає розробку та застосування ефективних методів вирішення проблем, що виникають у складних системах.

Успіх застосування системного аналізу при вирішенні складних завдань визначається можливостями сучасних інформаційних технологій. Системний аналіз надає можливість виконувати аналіз, прогнозування, проєктування та прийняття рішень в складних системах різної природи на основі системної методології.

Освітня програма

Системний аналіз і управління

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Основною метою навчання є підготовка професіоналів, здатних проєктувати складні інформаційні системи, розробляти нові та застосовувати існуючі методи системного аналізу і управління для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності.

Можливості працевлаштування

Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Системний аналіз та управління

Особливістю дисциплін блоку «Системний аналіз і управління» є їх спрямованість на поглиблення математичної та програмної підготовки в галузі теорії автоматичного керування та системного аналізу. Навички в проектуванні і розробці інформаційно-аналітичних систем підкріплюються вивченням сучасних технологій програмування.

2. Інформаційні технології системного аналізу

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційні технології системного аналізу» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі інформаційних технологій проектування та розробки сучасних комп’ютерних систем і веб-застосунків.