186 Видавництво та поліграфія

Освітня програма Інформаційні технології в медіаіндустрії

Видавництво та поліграфія – це високотехнологічна комп’ютеризована галузь інформаційної діяльності.

Результатом роботи поліграфічних видавництв, Web-студій та студій дизайну є книги, журнали, рекламні проспекти та буклети, зовнішня реклама, сайти, електронні видання, зручні календарі та яскраве пакування товарів. У подібній продукції мають потребу товаровиробники, громадські діячі, засоби масової інформації, державні установи та навчальні заклади. Саме тому на ринку праці висококваліфіковані фахівці видавничо-поліграфічної справи користуються підвищеним попитом.

Освітня програма Інформаційні технології в медіаіндустрії

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Освітня програма зумовлена сучасним напрямком розвитку видавничо-поліграфічної галузі, яке характеризується широким впровадженням інформаційних технологій, підвищенням ролі технологій цифрового друку, інтенсивним поширенням електронних медійних засобів на основі Internet-технологій.

Метою навчання є підготовка фахівців, здатних забезпечити повний комплекс додрукарської підготовки друкованих та електронних видань, пакeвань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії, використовуючи програмне та апаратне забезпечення із застосуванням сучасних інформаційних технологій, створювати та управляти контентом мультимедійних електронних колекцій.

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати в видавництвах і рекламних відділах підприємств, редакціях газет, журналів, WEB- і дизайн-студіях, а також на IT-підприємствах будь-якого рівня.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Інформаційні технології в медіаіндустрії

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційні технології в медіаіндустрії» є їх спрямованість на поглиблення підготовки майбутніх бакалаврів в області інтерактивних мультимедійних видань для публікації в мережі Інтернет або мобільних пристроях, розробки сучасних інформаційних систем і веб-застосунків.

2. Технології електронної поліграфії та Web-дизайну

Особливістю ддисциплін блоку «Технології електронної поліграфії та Web-дизайну» є їх спрямованість на поглиблення підготовки майбутніх бакалаврів в області проектування технологічних процесів та забезпечення випуску високоякісної видавничої, поліграфічної та IT-продукції з використанням відповідних методів і засобів контролю. Увага приділяється підготовці з програмування та математичної статистики. На старших курсах напрям підготовки зосереджений на проектуванні і розробці дизайну та оригінал-макетів друкованих та електронних видань за допомогою комп’ютерних видавничих систем.