Бакалавр

Институт є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальностями:

Дані спеціальності відрізняються органічним поєднанням фундаментальної математичної підготовки, що відповідає найвищим міжнародним стандартам, з вивченням і практичним освоєнням сучасних комп’ютерних методів і інформаційних технологій.

Випускникам присвоюються кваліфікації, наведені в таблиці:

Спеціальність Кваліфікація
113 Прикладна математика Бакалавр прикладної математики
121 Інженерія програмного забезпечення Бакалавр з інженерії програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Бакалавр комп’ютерних наук
123 Комп’ютерна інженерія Бакалавр з комп’ютерної інженерії
124 Системний аналіз Бакалавр системного аналізу
125 Кібербезпека та захист інформації Бакалавр з кібербезпеки
126 Інформаційні системи та технології Бакалавр інформаційних систем та технологій
186 Видавництво та поліграфія Бакалавр видавничо-поліграфічного виробництва
256 Національна безпека Бакалавр національної безпеки
257 Управління інформаційною безпекою Бакалавр управління інформаційною безпекою

Надалі випускники можуть продовжити освіту за відповідними спеціальностями за програмою Магістр.