Магістр

Факультет є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями:

Випускникам присвоюються кваліфікації, наведені в таблиці:

Спеціальність Кваліфікація
113 Прикладна математика Магістр галузі прикладної математики
121 Інженерія програмного забезпечення Магістр інженерії програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Магістр комп’ютерних наук
124 Системний аналіз Магістр системного аналізу
126 Інформаційні системи та технології Магістр інформаційних систем та технологій