Магістр

Факультет є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями:

Випускникам присвоюються кваліфікації, наведені в таблиці:

Спеціальність Кваліфікація
073 Менеджмент Магістр з менеджменту
113 Прикладна математика Професіонал в галузі прикладної математики
121 Інженерія програмного забезпечення Аналітик з інженерії програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Професіонал в галузі комп’ютерних наук
124 Системний аналіз Професіонал в галузі системного аналізу
126 Інформаційні системи та технології Магістр з інформаційних систем та технологій