122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація

Інформаційно-аналітичні системи та технології

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Захист інформації в комп’ютерних мережах”, “Проектування багатокористувацьких інформаційних систем і баз знань”, “Мережеві інформаційні технології”, “Експертні системи і бази знань”, “Інтелектуальна власність”, “Теорія експертизи та обробка експертних даних”, “Конфліктно-керовані системи”, “Системний аналіз соціально -економічних процесів”, “Інтелектуальні системи прийняття рішень у соціальній сфері”, “Імітаційне моделювання соціальних і економічних процесів”, “Програмне забезпечення економічних розрахунків”, “Статистична обробка соціально-економічної інформації”, “Геоінформаційні системи”, “Банківські інформаційні системи”, “Теорія ризиків у соціально-економічних системах”, “Системне адміністрування”, “Теорія випадкових процесів”

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності працюють у державних адміністраціях різних рівнів, виконавчих органах Харківської міської ради, статистичному управлінні, податкових інспекціях, на кафедрах НТУ “ХПІ” та інших ВНЗ, а також на підприємствах Харкова: завод їм. Малишева, Харківське державне авіаційне підприємство, Інститут радіаційної безпеки. Крім того, випускники працюють на підприємствах інших країн – США, Німеччини, Канади тощо.

Випускникам надається кваліфікація: магістр комп’ютерних наук

Детальніше …

Спеціалізація

Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Випускаюча кафедра

Стратегічного управління

Коротка характеристика

Програма призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою магістрів студенти вивчають як предиктивні методології управління проектами PMBoK, PRINCE2, так і Agile-методології: Scrum, XP, Канбан та інші. Вони опановують аналіз та проектування інформаційних систем, управління програмами та портфелями, управління якістю, економіку управління проектами. Програма складена з урахуванням вимог Міжнародної асоціації з управління проектами (IPMA), SWEBOK, ISO 21500. Ряд дисциплін викладається англійською мовою. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT директорів України та окремими підприємствами. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління проектами, програми та портфелями. Випускники програми мають можливість отримати міжнародний сертифікат IPMA.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Стратегічне управління і методи прогнозування”, “Методологія та методи управління проектами”, “Методології управління IT- проектами”, “Аналіз та проектування інформаційних систем”, “Управління програмами та портфелями”, “Управління якістю в проектах”, “Економіка управління проектами”, “Поведінкові компетенції в управлінні проектами”, “Теорія прийняття рішень”, “Реінжиніринг бізнес-процесів”, “Управління контрактами в IT проектах”

Можливості працевлаштування

Наші випускники працюють у таких компаніях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-ікс та багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager та інші. Компанію LineUp очолює також наш випускник.

Випускникам надається кваліфікація: магістр комп’ютерних наук

Детальніше …

Спеціалізація

Інформаційні управляючі системи та технології

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати у великих та середніх компаніях, які займаються проектуванням інформаційних систем та розробкою програмного забезпечення в якості системних аналітиків, розробників систем підтримки прийняття рішень, спеціалістів по інтеграції програмного забезпечення, проектувальників баз даних, програмістами.

Випускникам надається кваліфікація: магістр комп’ютерних наук

Детальніше …

Спеціалізація

Управління проектами програмної інженерії

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Можливості працевлаштування

Робота у провідних IT-фірмах світового та українського масштабу (Google, Siemens, Яндекс Україна, Telesens, EPAM, NIX Solutions, Sigma, Global Logic, INSART), на посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), розробників ПЗ (Junior, Middle, Senior Developer), тестувальниів ПЗ (QA engineer), фахівців у галузі управління проектом з розробки ПЗ (Project Manager), архітекторів ПЗ (Architector, System Analyst).

Випускникам надається кваліфікація: магістр комп’ютерних наук

Детальніше …