122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку магістрів, які мають грунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знає стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Має знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.

Освітня програма

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Коротка характеристика

Програма містить два напрямки: «Бізнес-аналітика інтелектуальних систем в програмній інженерії» (стратегія ведення бізнесу) та «Управління проектами програмної інженерії» (організація ІТ-проекту), спрямованих на розробку експертних, рекомендаційних, інтелектуальних інформаційно-пошукових, розрахунково-логічних систем. Діє дуальне навчання, програма подвійних дипломів з університетами Європи.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Аналіз та управління вимогами до ПЗ інтелектуальних систем”, “Інжиніринг і реінжиніринг інтелектуальних бізнес-систем”, “Аналіз даних ВІ-технологій”, “Методи і моделі управління інтелектуальними бізнес-системами”, “Blockchain: математичні методи та програми”, “Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень”, “Планування, виконання та завершення IT-проектів”, “Стандарти та методології управління IT-проектами”, “Управління ризиками в IT-проектах”, “Хмарні обчислення”

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:
• бізнес-аналітиків (Business Analyst),
• архітекторів (Architector, System Analyst),
• розробників ПЗ (Middle, Senior Developer),
• тестувальників (QA engineer),
• фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager).
В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в якості фахівців з впровадження, розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури на посадах:
• інженерів-програмістів,
• керівників ІТ-підрозділів.

Випускникам надається кваліфікація: Магістр комп’ютерних наук

Детальніше …

Освітня програма

Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Випускаюча кафедра

Стратегічного управління

Коротка характеристика

Програма призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. Студенти вивчають методології управління IT-проектами, аналіз та проектування інформаційних систем, управління програмами та портфелями, управління якістю, економіку управління проектами. Програма складена з урахуванням вимог Міжнародної асоціації з управління проектами (IPMA), PMI, SWEBOK, ISO/IEC 12207. Ряд дисциплін викладається англійською мовою. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT директорів України та підприємствами галузі. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління проектами, програмами та портфелями. Випускники програми мають можливість здати іспит та отримати міжнародний сертифікат IPMA. Вже у період навчання деякі наші студенти отримують заробітну платню 2 тис. доларів США на місяць.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Стратегічне управління і методи прогнозування”, “Методології та методи управління проектами”, “Методології управління проектами у сфері інформаційних технологій”, “Економіка управління проектами”, “Управління програмами та портфелями”, “Управління якістю в проектах”, “Поведінкові компетенції в управлінні проектами “, “Інтелектуальний аналіз даних”, “Сучасні web-технології”, “Візуалізація даних”

Можливості працевлаштування

Випускники працюють в таких компаніях:Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo і багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager і інші. Компанії LineUp та A-level створили та очолюють наші випускники.

Випускникам надається кваліфікація: Магістр комп’ютерних наук

Детальніше …

Освітня програма

Комп’ютерні науки

Спеціалізація Інформаційно-аналітичні системи та технології

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Захист інформації в комп’ютерних мережах”, “Проектування багатокористувацьких інформаційних систем і баз знань”, “Мережеві інформаційні технології”, “Експертні системи і бази знань”, “Інтелектуальна власність”, “Теорія експертизи та обробка експертних даних”, “Конфліктно-керовані системи”, “Системний аналіз соціально -економічних процесів”, “Інтелектуальні системи прийняття рішень у соціальній сфері”, “Імітаційне моделювання соціальних і економічних процесів”, “Програмне забезпечення економічних розрахунків”, “Статистична обробка соціально-економічної інформації”, “Геоінформаційні системи”, “Банківські інформаційні системи”, “Теорія ризиків у соціально-економічних системах”, “Системне адміністрування”, “Теорія випадкових процесів”

Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності працюють у державних адміністраціях різних рівнів, виконавчих органах Харківської міської ради, статистичному управлінні, податкових інспекціях, на кафедрах НТУ “ХПІ” та інших ВНЗ, а також на підприємствах Харкова: завод їм. Малишева, Харківське державне авіаційне підприємство, Інститут радіаційної безпеки. Крім того, випускники працюють на підприємствах інших країн – США, Німеччини, Канади тощо.

Випускникам надається кваліфікація: Магістр комп’ютерних наук

Детальніше …

Спеціалізація Інженерія даних і знань

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

Коротка характеристика

Фокусом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення хмарних сервісів консолідації інформації. Архітектурні рішення таких сервісів плануються, проектуються, моделюються та втілюються за допомогою методів, технологій та засобів Web-програмування, інженерії даних та знань для вирішення проблем і задовільнення «цифрових» інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно і раціонально звертатися до консолідованої інформації і видобутих знань, тому що вони важкодоступні в їх вихідній формі та, як правило, отримуються з багатьох розподілених інформаційних джерел.

Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних тренінгів у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Інженерія даних та знань”, “Математичні основи аналізу даних і процесів”, “Машинне навчання”, “Розподілені обчислення та бази даних”, “Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні технології”, “Семантичний Web”, “Проектування знання-орієнтованих систем”

Можливості працевлаштування

Випускники спеціалізації працюють архітекторами програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації, розробниками, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування.

Детальніше …

Спеціалізація Інтелектуальна власність у комп’ютерної та програмної інженерії

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

Коротка характеристика

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

Предметом навчання за спеціалізацією є правові механізми регулювання відносин суб’єктів права інтелектуальної власності в умовах її цифрової трансформації, правові та економічні аспекти комерціалізації цифрової інтелектуальної власності, регулювання, захист та управління цифровою інтелектуальною власністю, захист конфіденційної інформації в комп’ютерній і програмній інженерії.

Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних тренінгів у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, в спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ (, якій працює на кафедрі.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Інтелектуальний аналіз та візуалізація даних”, “Сучасні Web-технології”, “Цифрова трансформація інтелектуальної власності”, “Комерціалізація цифрової інтелектуальної власності: правові та економічні аспекти “, “Регулювання та захист прав цифрової інтелектуальної власності”, “Захист конфіденційної інформації та управління цифровою інтелектуальною власністю в комп’ютерній і програмній інженерії”

Можливості працевлаштування

Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетентностями у сфері інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування.

Детальніше …

Спеціалізація Штучний інтелект та машинне навчання

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

Коротка характеристика

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, яке відтворює нейроморфні (схожі на природні) архітектури штучного інтелекту, високопродуктивні паралельні алгоритми, що моделюють поведінку людського мозку для обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища (віртуальна та доповнена реальність), когнітивні технології, які поєднують в собі штучний інтелект та алгоритми машинного навчання, комп’ютерні моделі людської поведінки, розраховані не стільки на точність, скільки на правильність для вирішення масштабних обчислювальних задач нечіткої логіка, великих даних, м’яких обчислень тощо.

Предметом навчання за спеціалізацією є моделі, методи, технології та засоби побудови програмного забезпечення нейроморфних процесорів, комплексного вирішення проблем стабільності-пластичності пам’яті, навчання та перенавчання (оверфітінгу) штучних нейромереж, їх поєднання зі статистичними підходами до машинного навчання у ланцюжку когнітивних обчислень (Data Science / Machine Learning / Neural Networks Learning) для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам.

Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних тренінгів у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Імовірнісні методи невизначених міркувань”, “Програмне забезпечення інтелектуальних агентів”, “Когнітивні технології та платформи”, “Розподілені обчислення та бази даних”, “Теорія та проектування нейроморфних комп’ютерних систем та компонентів”, “Інтелектуальні людино-машинні інтерфейси та семантичні мережі”, “Проектування знання-орієнтованих систем”

Можливості працевлаштування

Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації інформації, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування.

Детальніше …

Спеціалізація Інформаційні технології у видавничій діяльності та медіаіндустрії

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Спеціалізація зумовлена сучасним напрямком розвитку видавничо-поліграфічної галузі, яке характеризується широким впровадженням інформаційних технологій, підвищенням ролі технологій цифрового друку, інтенсивним поширенням електронних медійних засобів на основі Internet-технологій. Метою спеціалізації є підготовка фахівців, що відповідають сучасним потребам підприємств видавничо-поліграфічної галузі та перспективам розвитку медіаіндустрії, а саме, фахівців, які володіють сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної та аудіо-та відеоінформації. Для досягнення цієї мети підготовка фахівців передбачає наступну структуру освітньої програми: фундаментальна підготовка, базова IT-підготовка, професійна підготовка, яка включає комплекс дисциплін, спрямованих на інформаційне забезпечення медіаіндустрії на основі сучасних інформаційних технологій і математичних методів обробки і захисту інформації.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Комп’ютерна графіка”, “Програмне забезпечення видавничих систем”, “Проектування і розробка WEB-систем”, “Цифрова обробка відео- і аудіо інформації”, “Технології електронних видань”, “Теорія відтворення кольору”, “Захист інформації в комп’ютерних системах”, “Програмування для мобільних пристроїв”, “3D-моделювання”

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати в видавництвах і рекламних відділах підприємств, редакціях газет, журналів, WEB- і дизайн-студіях, а також на IT-підприємствах будь-якого рівня.

Випускникам надається кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук

Детальніше …