Спеціальності

Спеціальності і Спеціалізації

Факультет є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка Бакалаврів, Магістрів та Аспірантів за такими спеціальностями і спеціалізаціями:

БакалаврМагістрPh.D.
Спеціальність Спеціалізація
113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення

Розподілені програмні системи і технології

Програмне забезпечення інтелектуальних систем

122 Комп’ютерні науки

Інформаційно-аналітичні системи та технології

Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Інформаційні управляючі системи та технології

Управління проектами програмної інженерії

124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
186 Видавництво та поліграфія Інформаційні технології в медіаіндустрії
Спеціальність Спеціалізація
073 Менеджмент Управління проектами
113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення

Розподілені програмні системи і технології

Програмне забезпечення інтелектуальних систем

122 Комп’ютерні науки

Інформаційно-аналітичні системи та технології

Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Інформаційні управляючі системи та технології

Управління проектами програмної інженерії

124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
Спеціальність Спеціалізація
122 Комп’ютерні науки
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології