Спеціальності

Спеціальності і Освітні програми

Факультет є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка Бакалаврів, Магістрів та Аспірантів за такими спеціальностями:

БакалаврМагістрPh.D.
Спеціальність Освітня програма
113 Прикладна математика – Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення – Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки – Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи
– Комп’ютерні науки (профільні пакети: Управління проектами у сфері інформаційних технологій; Інформаційно-аналітичні системи та технології; Інженерія даних і знань; Інтелектуальна власність у комп’ютерної та програмної інженерії; Інформаційні технології великих даних; Штучний інтелект та машинне навчання)
124 Системний аналіз – Системний аналіз і управління
126 Інформаційні системи та технології – Програмне забезпечення інформаційних систем
186 Видавництво та поліграфія – Інформаційні технології в медіаіндустрії
Спеціальність Освітня програма
073 Менеджмент – Управління проектами
113 Прикладна математика – Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення – Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки – Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи;
– Управління проектами у сфері інформаційних технологій;
– Комп’ютерні науки (профільні пакети: Інформаційно-аналітичні системи та технології; Інженерія даних і знань; Інтелектуальна власність у комп’ютерної та програмної інженерії; Інформаційні технології у видавничій діяльності і медіаіндустрії; Штучний інтелект та машинне навчання)
124 Системний аналіз – Системний аналіз і управління
126 Інформаційні системи та технології – Програмне забезпечення інформаційних систем
Спеціальність Освітня програма
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології