186 Видавництво та поліграфія

Спеціальність 186 “Видавництво та поліграфія” відноситься до області, що вивчає методи розробки дизайну, проектування і технології виготовлення друкованих і електронних мультимедійних видань, мультимедійних інформаційних продуктів; програмно-апаратні інструментальні засоби обробки, реєстрації, відтворення, збереження текстової графічної, звукової, відео-та іншої мультимедійної інформації.

Освітня програма

Інформаційні технології в медіаіндустрії

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Спеціалізація зумовлена сучасним напрямком розвитку видавничо-поліграфічної галузі, яке характеризується широким впровадженням інформаційних технологій, підвищенням ролі технологій цифрового друку, інтенсивним поширенням електронних медійних засобів на основі Internet-технологій. Метою спеціалізації є підготовка фахівців, що відповідають сучасним потребам підприємств видавничо-поліграфічної галузі та перспективам розвитку медіаіндустрії, а саме, фахівців, які володіють сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної та аудіо-та відеоінформації. Для досягнення цієї мети підготовка фахівців передбачає наступну структуру освітньої програми: фундаментальна підготовка, базова IT-підготовка, професійна підготовка, яка включає комплекс дисциплін, спрямованих на інформаційне забезпечення медіаіндустрії на основі сучасних інформаційних технологій і математичних методів обробки і захисту інформації.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Інформатика і програмування”, “Основи візуального програмування”, “Комп’ютерна обробка зображень”, “Програмне забезпечення видавничих систем”, “ Технології розробки Web-ресурсів”, “Організація баз даних”, “Технології електронних видань”, “Теорія кольору”, “Захист інформації у видавничих системах”, “Комп’ютерна 3D-графіка і анімація”

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати в видавництвах і рекламних відділах підприємств, редакціях газет, журналів, WEB- і дизайн-студіях, а також на IT-підприємствах будь-якого рівня.

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр видавництва і поліграфії

Детальніше …