186 Видавництво та поліграфія

Спеціалізація

Інформаційні технології в медіаіндустрії

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Спеціалізація зумовлена ​​сучасним напрямком розвитку видавничо-поліграфічної галузі, яке характеризується широким впровадженням інформаційних технологій, підвищенням ролі технологій цифрового друку, інтенсивним поширенням електронних медійних засобів на основі Internet-технологій. Метою спеціалізації є підготовка фахівців, що відповідають сучасним потребам підприємств видавничо-поліграфічної галузі та перспективам розвитку медіаіндустрії, а саме, фахівців, які володіють сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної та аудіо-та відеоінформації. Для досягнення цієї мети підготовка фахівців передбачає наступну структуру освітньої програми: фундаментальна підготовка, базова IT-підготовка, професійна підготовка, яка включає комплекс дисциплін, спрямованих на інформаційне забезпечення медіаіндустрії на основі сучасних інформаційних технологій і математичних методів обробки та захисту інформації.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Інженерна і комп’ютерна графіка”, “Інформатика. Програмування”, “Вища математика”, “Фізика”, “Хімія”, “Інформатика. Комп’ютерні мережі”, “Прикладна математика”, “Технічна механіка”, “Видавнича справа і технічне редагування”, “Основи електротехніки і електроніки”, “Технологія фотореєстраційних процесів”, “Додрукарське опрацювання інформації”, “Теорія кольору”, “Технології поліграфічних виробництв”, “Матеріалознавство”, “Видавничо-поліграфічні матеріали”, “Обладнання поліграфічних виробництв”, “Економіка видавництв і поліграфічних підприємств”, “Стандартизація та управління якістю”, “Дискретна математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Програмне забезпечення ЕОМ”, “Архітектура обчислювальних систем”, “Основи об’єктно-орієнтованого програмування”, “Бази даних”, “Графічні системи автоматизованого проектування”, “Програмне забезпечення видавничих систем”, “Математичні основи комп’ютерної графіки”, “Сучасні методи стиснення інформації”, “Захист інформації в комп’ютерних системах”, “Основи дизайну поліграфічних видань”, “Менеджмент у видавничо-поліграфічних системах”, “Основи Internet-технологій”, “Технології електронних видань”, “Засоби і методи комп’ютерного зв’язку у видавничо-поліграфічній діяльності”, “Зберігання та реставрація друкованих видань”, “Рекламні технології”, “Шрифтові технології у видавничо-поліграфічній справі”, “Комп’ютерний дизайн ілюстраційної продукції”

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр видавництва і поліграфії

Детальніше …