124 Системний аналіз

Освітня програма

Системний аналіз і управління

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Статистичні методи системного аналізу і прийняття рішень”, “Захист інформації в комп’ютерних системах і мережах”, “Сучасні методи оптимального керування”, “Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень”, “Розподілені інформаційні системи”, “Інтелектуальна власність”, “Програмування 3D-графіки”, “Технології Web-програмування”, “Мережне та системне адміністрування”, “Сучасний математичний апарат для проведення системних досліджень”, “Програмування у комп’ютерних мережах”, “Експертні системи та бази знань”, “Статистична обробка соціально-економічної інформації”, “Штучні нейронні мережі”, “Управління проектами”, “Банківські інформаційні системи”, “Моделювання та ідентифікація систем керування”, “Технології Data Mining”

Можливості працевлаштування

Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.

Випускникам надається кваліфікація: магістр системного аналізу

Детальніше …