124 Системний аналіз

Системний аналіз – науковий метод пізнання, що представляє собою послідовність дій по встановленню структурних зв’язків між змінними або постійними елементами досліджуваної системи, спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів і, фактично, виник в епоху розробки комп’ютерної техніки, а успіх його застосування при вирішенні складних завдань багато в чому визначається сучасними можливостями інформаційних технологій.

Спеціальність 124 “Системний аналіз” – це сукупність методів, заснованих на використанні ЕОМ і орієнтованих на дослідження складних систем – технічних, економічних, екологічних тощо. Результатом системних досліджень є, як правило, вибір цілком певної альтернативи: плану розвитку регіону, параметрів конструкції тощо. Тому витоки системного аналізу, його методичні концепції лежать в тих дисциплінах, які займаються проблемами прийняття рішень.

Освітня програма

Системний аналіз і управління

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Спеціальність забезпечує підготовку висококваліфікованих математиків – системних аналітиків для вирішення різноманітних завдань управління інтелектуальними комп’ютеризованими виробництвами і автоматизованими комплексами високих технологій, віртуальними фабриками і мережами постачання, що функціонують в умовах глобалізації та міжнародної кооперації, а також завдань інтелектуальної підтримки прийняття рішень в бізнесі та підприємництві.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Експертні системи та бази знань”, “Управління проектами”, “Інтелектуальні системи аналізу даних”, “Штучні нейронні мережі”, “Сучасні технології WEB-програмування”, “Методи оптимального керування”

Можливості працевлаштування

Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.

Випускникам надається кваліфікація: магістр системного аналізу

Детальніше …