124 Системний аналіз

Системний аналіз – науковий метод пізнання, що представляє собою послідовність дій по встановленню структурних зв’язків між змінними або постійними елементами досліджуваної системи, спирається на комплекс загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів і, фактично, виник в епоху розробки комп’ютерної техніки, а успіх його застосування при вирішенні складних завдань багато в чому визначається сучасними можливостями інформаційних технологій.

Спеціальність 124 “Системний аналіз” – це сукупність методів, заснованих на використанні ЕОМ і орієнтованих на дослідження складних систем – технічних, економічних, екологічних тощо. Результатом системних досліджень є, як правило, вибір цілком певної альтернативи: плану розвитку регіону, параметрів конструкції тощо. Тому витоки системного аналізу, його методичні концепції лежать в тих дисциплінах, які займаються проблемами прийняття рішень.

Освітня програма

Системний аналіз і управління

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Основною метою спеціальності є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами. Ця мета досягається фундаментальною підготовкою в області аналізу і математичного моделювання складних об’єктів і синтезу комп’ютеризованих систем управління. У відмінності від більшості спеціальностей, які орієнтовані на відносно вузьку область практичних застосувань, системний аналіз відноситься до категорії універсальних. Універсальність спеціальності обумовлена унікальною освітньою програмою, яка базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних і політичних процесів.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Дискретна математика”, “Програмування та алгоритмічні мови”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Математична логіка та теорія алгоритмів”, “Алгоритми та структури даних”, “Моделювання складних систем”, “Методи оптимізації та дослідження операцій”, “Теорія прийняття рішень”, “Теорія керування”, “Основи Internet-технологій”, “Програмування в комп’ютерних мережах”, “Системи штучного інтелекту”, “Організація баз даних та знань”, “Обчислювальні методи”

Можливості працевлаштування

Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з системного аналізу

Детальніше …