124 Системний аналіз

Спеціалізація

Системний аналіз і управління

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Основною метою спеціальності є підготовка висококваліфікованих математиків-системних аналітиків-програмістів для вирішення різноманітних завдань як в області автоматизованого управління складними технологічними процесами, так і в сфері організаційного управління бізнес-процесами. Дана мета досягається фундаментальною підготовкою в області аналізу і математичного моделювання складних об’єктів і синтезу комп’ютеризованих систем управління. На відміну від більшості спеціальностей, які орієнтовані на відносно вузьку область практичного застосування, системний аналіз відноситься до категорії універсальних. Універсальність спеціальності зумовлена унікальною освітньою програмою, яка базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних і політичних процесів.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Операційні системи та системне програмування”, “Інформаційні технології системного аналізу”, “Теорія керування”, “Математичні методи системного аналізу”, “Бази даних та інформаційні системи”, “Оптимальне керування та конфліктно-керовані системи”, “Інтелектуальні системи аналізу та обробки даних”

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з системного аналізу

Детальніше …