Освітня програма “Прикладна комп’ютерна інженерія”

Освітня програма Прикладна комп'ютерна інженерія

Освітня програма Прикладна комп’ютерна інженерія

Випускаючи кафедрі

Комп’ютерної інженерії та програмування

Мультимедійні та інтернет технології і системи;

Коротка характеристика

Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації та управління базами даних, систем автоматизованого проектування компонентів, проектування сайтів та веб-додатків, проектування інтерфейсів, розробка креативної концепції сайту.

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних кадрів для роботи у різних галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень, використання новітніх інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень.

Можливоcті працевлаштування

Випускники можуть працювати розробниками програмного забезпечення глобальних та локальних мереж, Web-дизайнерами, IT-аналітиками, інтеграторами хмарних сервісів, Datascientist, проект-менеджерами, Tech/Team-Lead, системними адміністраторами.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Web-дизайн та Internet-програмування

Особливістю дисциплін блоку є їх спрямованість на опанування методами та засобами проектування сайтів та веб-додатків, проектування інтерфейсів, розробку креативної концепції сайту, створення дизайну сайту, створення макетів сторінок, створення мультимедіа-об’єктів, програмування (розробка функціональних інструментів) або інтеграція у систему управління вмістом (CMS), оптимізація та розміщення матеріалів сайту, тестування та обслуговування сайту, публікація проекту на хостингу тощо.

2. Мультимедійні інформаційні технології і системи

Мультимедійні інформаційні технології та системи – це поєднання технологій, що дозволяють інтегрувати різні види і способи подання та використання символьної, звукової і відеоінформації, і сучасних інформаційних систем, що відрізняються великою різноманітністю форматів і апаратних пристроїв для введення, обробки, відображення та зберігання мультимедійної інформації.

3. Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей

Спеціалізація Інтернет речей (ІоТ) спирається і реалізує сучасні напрямки вдосконалення комп’ютерних наук і техніки на базі хмарних технологій.