122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів, які мають грунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знає стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Має знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.

Освітня програма

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Коротка характеристика

Підготовка фахівців з розробки ПЗ, заснованого на штучному інтелекті, вивчення підходів, методів і технологій, що використовуються в сучасних інтелектуальних системах. Орієнтована на сферу розробки програмного забезпечення та управління сучасними бізнес-системами. Діє система проектного навчання Innovation Campus.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Операційні системи”, “Проектування баз даних”, “Мережеві технології”, “Технології розробки мобільних систем”, “Безпека програм та даних”, “Комп’ютерна математика”, “Теорія прийняття рішень”, “Теорія інтелекту”, “Проектування інтелектуальних інформаційних систем”, “Системи штучного інтелекту”, “Знання-орієнтоване ПЗ”.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:
• бізнес-аналітиків (Business Analyst),
• архітекторів (Architector, System Analyst),
• розробників ПЗ (Middle, Senior Developer),
• тестувальників (QA engineer),
• фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager).
В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в якості фахівців з впровадження, розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури на посадах:
• інженерів-програмістів,
• керівників ІТ-підрозділів.

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …

Освітня програма

Комп’ютерні науки

Спеціалізація Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Випускаюча кафедра

Стратегічного управління

Коротка характеристика

Програма призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена на основі вимог Міжнародної асоціації з управління проектами (IPMA), SWEBOK, ISO 21500. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT директорів України та окремими підприємствами. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління проектами, програми та портфелями.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Алгоритмізація та програмування”, “Алгоритми і структури даних”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Крос-платформне програмування”, “Основи веб-технологій”, “Проектування баз даних”, “Операційні системи”, “Організація баз даних”, “Управління IT-проектами”, “Математичні методи планування”, “Якість і тестування програмного забезпечення”, “Моделювання складних систем”, “Чисельні методи”, “Дослідження операцій”, “Системний інжиніринг”, “Методи та системи штучного інтелекту”, “Системний аналіз”

Можливості працевлаштування

Наші випускники працюють у таких компаніях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-ікс та багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager та інші. Компанію LineUp очолює також наш випускник.

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …

Спеціалізація Інформаційно-аналітичні системи та технології

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів, методик, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень та інших можливих застосувань. Метою спеціалізації є підготовка фахівців з комплексними і гармонійно сформульованими знаннями в області сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методах оперативного аналізу даних (OLAP, Big Data), а також інтелектуального аналізу інформації (Data mining). Для досягнення цієї мети передбачено таку структура освітньої програми: базова IT-підготовка, прикладна математична підготовка, професійна IT-підготовка включає вивчення сучасних засобів створення і підтримки OLAP-систем, інформаційних сховищ (DWH), СППР (DSS), інтелектуального аналізу (DMg) , а також комплекс інструментальних засобів візуалізації двовимірного (2D) і тривимірного (3D) подання інформації.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Дискретна математика”, “Операційні системи та системне програмування”, “Криптологія”, “Бази даних та інформаційні системи”, “Проектування інформаційних систем”, “Розподілені інформаційні системи”, “Мови програмування для комп’ютерних мереж”, “Автоматизоване проектування програмного забезпечення”, “Теорія синтаксичного аналізу та побудова компіляторів”, “Системне адміністрування”

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …

Спеціалізація Інженерія даних і знань

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

Детальніше …

Спеціалізація Інтелектуальна власність у комп’ютерної та програмної інженерії

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

Детальніше …

Спеціалізація Інформаційні технології великих даних

Випускаюча кафедра

Комп’ютерної математики та аналізу даних

Детальніше …

Спеціалізація Штучний інтелект та машинне навчання

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

Детальніше …