126 Інформаційні системи та технології

Cпеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» – це система методів, процесів та способів використання обчислювальної техніки і систем зв’язку для створення, збору, передачі, пошуку, оброблення та поширення інформації з метою ефективної організації діяльності людей.

Під інформаційними технологіями розуміється переробка інформації на базі комп’ютерних обчислювальних систем.

Освітня програма

Програмне забезпечення інформаційних систем

Випускаюча кафедра

Інформаційні системи та технології

Коротка характеристика

Метою освітньої програми є підготовка фахівців, орієнтованих на розробку, впровадження та експлуатацію інформаційних систем на рівні підприємства. Невід`ємною частиною програми є взаємодія з університетом Словаччини Школа економіки та менеджменту в публічному адмініструванні в Братиславі (VŠEMvs) в межах спільної програми подвійних дипломів.

Освітня програма передбачає навчання, спрямоване на підготовку фахівців з розробки програмного забезпечення для спеціалізованих інформаційних систем з використанням сучасних технологій. Навчальна програма була розроблена на основі взаємодії кафедри ІСТ з провідними європейськими вузами Франції, Італії, Німеччини, Швеції, Ліхтенштейну, Норвегії, Словенії і Литви в рамках міжнародного проекту MASTIS.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:
• бізнес-аналітиків (Business Analyst),
• архітекторів (Architector, System Analyst),
• розробників ПЗ (Middle, Senior Developer),
• тестувальників (QA engineer),
• фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager).
В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в якості фахівців з впровадження, розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури на посадах:
• інженерів-програмістів,
• керівників ІТ-підрозділів.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1.    

   .

2.    

   .