121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність 121 – «Інженерія програмного забезпечення» – область досліджень, присвячених створенню програмного забезпечення, додаток систематичного, дисциплінованого, вимірного підходу до розробки, функціонування та супроводження програмного забезпечення, а також дослідженню цих підходів

Освітня програма Інженерія програмного забезпечення

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

Коротка характеристика

Освітня програми передбачає підготовку фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення. Навчальні плани конкурсної пропозиції складені з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Можливості працевлаштування

ПУ провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:
• бізнес-аналітиків (Business Analyst),
• архітекторів (Architector, System Analyst),
• розробників ПЗ (Middle, Senior Developer),
• тестувальників (QA engineer),
• фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager).
В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в якості фахівців з впровадження, розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури на посадах:
• інженерів-програмістів,
• керівників ІТ-підрозділів.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Research and Development

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• основних теоретичних і практичних положень побудови ймовірнісних моделей;
• сучасних інформаційних технологій, методологічних та практичних основ представлення знань;
• нечіткої логіки та нечітких систем для прийняття рішень в умовах невизначеності;
• теоретичних та практичних основ машинного навчання (Machine Learning);
• підходів до планування обчислювальних експериментів із застосуванням ймовірнісно-статистичних методів;
• технологій моделювання інтелектуальних систем для вирішення завдань автоматизованого управління бізнес-процесами.

2. Software Development and Startup

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• концепцій та методології інтернет-маркетингу, особливостей віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті;
• методології моделювання бізнесу на основі керівних принципів та підходів сучасних інформаційних технологій;
• методів та інформаційних технологій збору даних з різних джерел та підготовки аналітичних звітів, необхідних для організації та діяльності бізнесу;
• методів, процедур та технологій бізнес-планування;
• прототипування програмного забезпечення, особливостей розробки сценаріїв та побудови інтерактивних прототипів для демонстрації майбутнім користувачам;
• сутності підприємництва, його видів, типів, властивостей і функцій.

3. Innovation Сampus

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• розробки інформаційних систем для забезпечення роботи великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки баз даних для розв’язання завдань зберігання та обробки даних у роботі великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки архітектури програмного забезпечення для великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• проектування веб-застосунків у відповідності до визначених вимог із застосуванням ефективних технологій реалізації програмних систем;
• основних засад формування та розвитку команд IT-проектів.