121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня програма

Інженерія програмного забезпечення

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Основи програмування”, “Основи програмної інженерії”, “Комп’ютерна дискретна математика”, “Людино-машинна взаємодія”, “Професійна практика програмної інженерії”, “Дискретні структури”, “Алгоритми та структури даних”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Архітектура комп’ютера”, “Бази даних”, “Аналіз вимог до програмного забезпечення”, “Операційні системи”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення, “Безпека програм та даних”, “Організація комп’ютерних мереж”, “Конструювання програмного забезпечення”, “Менеджмент проектів програмного забезпечення”, “Моделювання та аналіз програмного забезпечення”, “Якість програмного забезпечення та тестування”, “Технології розробки програмного забезпечення Веб-орієнтованих систем”, “Основні принципи побудови і функціонування мобільних систем”, “Моделі і методи м’яких обчислень”, “Інженерія програмного забезпечення”, “Нечітка технологія обробки інформації”, “Теорія прийняття рішень”, “Моделювання систем”, “Інженерія програмного забезпечення”

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Детальніше …