Бакалавр

Факультет є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальностями:

Дані спеціальності відрізняються органічним поєднанням фундаментальної математичної підготовки, що відповідає найвищим міжнародним стандартам, з вивченням і практичним освоєнням сучасних комп’ютерних методів і інформаційних технологій.

Випускникам присвоюються кваліфікації, наведені в таблиці:

Спеціальність Кваліфікація
113 Прикладна математика Бакалавр прикладної математики
121 Інженерія програмного забезпечення Бакалавр з інженерії програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Бакалавр комп’ютерних наук
124 Системний аналіз Бакалавр системного аналізу
126 Інформаційні системи та технології Бакалавр інформаційних систем та технологій
186 Видавництво та поліграфія Бакалавр видавничо-поліграфічного виробництва

Надалі випускники можуть продовжити освіту за відповідними спеціальностями за програмою Магістр.