Освітня програма “Інтелектуальні системи кібербезпеки”

Метою даної міждисциплінарної освітньо-наукової програми другого (магістрського) освітньо-кваліфікаційному рівня є забезпечення підготовки фахівців-дослідників у галузях прикладної математики та кібербезпеки, які здатні формулювати, розв’язувати й узагальнювати складні задачі та проблеми у своїй професійній діяльності, здійснювати професійну інноваційну діяльність для виконання наукових і проектних робіт з використанням фундаментальних і спеціальних математичних методів для кібербезпеки та захисту інформації, розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати й експлуатувати відповідне програмне забезпечення, а також використовувати і впроваджувати технології інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

Освітня програма

Інтелектуальні системи кібербезпеки

Випускаюча кафедра

Комп’ютерної математики і аналізу даних

Кібербезпеки

Коротка характеристика

Об’єктом вивчення освітньо-наукової програми являються процеси та явища, що можуть бути описані математично; сучасні процеси дослідження, аналізу, створення та забезпечення функціонування інформаційних систем і технологій, інших бізнес-операційних процесів на об’єктах інформаційної діяльності та критичних інфраструктур сфери інформаційної безпеки та/або кібербезпеки; системи управління інформаційною безпекою та/або кібербезпекою; технології, методи, моделі та засоби інформаційної безпеки та/або кібербезпеки.

Орієнтація освітньої програми: професійна підготовка фахівців у сфері аналізу даних і кібербезпеки.

Можливості працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах і компаніях ІT-індустрії, в інформаційно-аналітичних відділах підприємств виробничого і банківсько-фінансового секторів, наукових установах, навчальних закладах вищої освіти тощо.

Випускники можуть реалізувати свої знання та навички у створенні алгоритмів та програм, що аналізують великі масиви даних, виявляючи закономірності та тренди, а також допомогти у прийнятті рішень на основі цього аналізу. Прийняти участь у створенні систем, які можуть захищати дані та виявляти вразливості у безпеці. Також мають можливість використовувати аналітичні інструменти, щоб виявити потенційні загрози, а також вживати відповідних заходів щодо їх запобігання.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Математичні методи у кібербезпеці

Блок дисциплін спрямований на вивчення теорії чисел, алгоритмів шифрування, криптографічних протоколів, нескінченної теорії ймовірностей та статистики та основ криптоаналізу. В такому вивченні важливо розбиратися не тільки з математичними аспектами, але і з принципами безпеки та захисту даних.

2. Кібербезпека мережевих систем

Блок дисциплін спрямований на вивчення та дослідження технологій мережевого зв’язку, протоколів мережевого рівня, мережевої безпеки, налагодження та адміністрування мережевих систем. Студенти навчаються розпізнавати методики атак та мають можливість опрацьовувати практичні завдання з використанням захисту мереж та налаштування мережевих систем від інцидентів безпеки. Крім того, вивчення кібербезпеки мережевих систем передбачає знайомство з поняттями про активний та пасивний захист мереж, кібер інцидентів, створення віртуальних приватних мереж, мережеве аудитування та планування резервного копіювання та відновлення систем.