Спеціальності

Спеціальності і Освітні програми

Інститут є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка Бакалаврів, Магістрів та Докторів філософії за такими спеціальностями:

БакалаврМагістрPh.D.
Спеціальність Освітня програма
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології