Спеціальності

Спеціальності і Освітні програми

Інститут є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка Бакалаврів, Магістрів та Докторів філософії за такими спеціальностями:

БакалаврМагістрPh.D.
Спеціальність Освітня програма
113 Прикладна математика – Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення – Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
– Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи
– Комп’ютерні науки (профільні пакети: Управління проектами у сфері інформаційних технологій; Інформаційно-аналітичні системи та технології; Інженерія даних і знань; Інтелектуальна власність у комп’ютерної та програмної інженерії; Інформаційні технології великих даних; Штучний інтелект та машинне навчання)
123 Комп’ютерна інженерія – Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (профільні пакети: Комп’ютерні системи та системне програмування, Інженерія мобільних пристроїв та прикладне програмування, Інноваційний кампуср)
– Прикладна комп’ютерна інженерія (профільні пакети: Прикладна комп’ютерна інженерія, Мультимедійні інформаційні технології і системи; Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей)
124 Системний аналіз – Системний аналіз і управління
125 Кібербезпека – Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології – Програмне забезпечення інформаційних систем
186 Видавництво та поліграфія – Інформаційні технології в медіаіндустрії
Спеціальність Освітня програма
113 Прикладна математика – Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення – Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки – Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи;
– Управління проектами у сфері інформаційних технологій;
– Комп’ютерні науки (профільні пакети: Інформаційно-аналітичні системи та технології; Інженерія даних і знань; Інтелектуальна власність у комп’ютерної та програмної інженерії; Інформаційні технології у видавничій діяльності і медіаіндустрії; Штучний інтелект та машинне навчання)
123 Комп’ютерна інженерія – Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (профільні пакети: Комп’ютерні системи та мережі; Системне програмування; Програмування мобільних пристроїв та комп’ютерних ігор)
– Прикладна комп’ютерна інженерія (профільні пакети: Мультимедійні інформаційні технології і системи; Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей)
124 Системний аналіз – Системний аналіз і управління
126 Інформаційні системи та технології – Програмне забезпечення інформаційних систем
Спеціальність Освітня програма
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології