Освітня програма “Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри”

Освітня програма Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри

Освітня програма Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри

Випускаюча кафедра

Комп’ютерної інженерії та програмування

Коротка характеристика

Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, кіберфізичних систем, програмування мобільних пристроїв і комп’ютерних ігор, організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів та їх автоматизованого тестування, дослідження у галузі робототехніки.

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати розробниками програмного забезпечення (Front-end, Back-end, Web і ін.), UX-дизайнерами, інженерами IoT, IT-аналітиками, Cloud Engineering, DataScientist, QA-інженер, Project-менеджерами.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Комп’ютерні системи та системне програмування

Об’єктом навчання за спеціалізацією є її спрямованість на розробку сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем інтелектуальної обробки інформації, забезпечення якості обслуговування комп’ютерних систем і мереж (DevOps); проектування системних програм, залучання до проектних та дослідних робіт у галузі робототехніки.

2. Інженерія мобільних пристроїв та прикладне програмування

Особливістю дисциплін блоку є спрямованість на освоєння знань та навичок, що дозволяють керувати мобільними пристроями та наповнювати їх новими властивостями залежно від сфери застосування, розробляти широкий спектр програмного забезпечення (Front-end, Back-end, Web та тощо).

3. Інноваційний кампус

Особливістю дисциплін блоку є наявність інноваційної освітньої траєкторії, яка розроблена командою українських ІТ-фахівців у співпраці з викладачами кафедри КІП. Концепція програми – перехід від декларативної схеми навчання, основою якої є здобуття знань, до проектної схеми, спрямованої на набуття практичних навичок створення продуктів та систем.

Теоретична підготовка здійснюється на базі університету, а практична підготовка та опанування ІТ-дисциплін та мов програмуванням – на базі Інноваційного кампусу з застосуванням таких технологій навчання як: самостійне навчання; технологія peer-to-peer; Gamification на пулі проектів, що формуються викладачами кафедри, з відповідного (обраного студентом) треку навчання (Веб-програмування, Програмування мобільних пристроїв, Машинне навчання, Датасайнс, Кібербезпека). Оцінюванням результатів виконання пулу проектів займаються з одного боку самі студенти та автоматизована система LMS, що здійснює тести та перевіряє дедлайни і виконання норм дотримання доброчесності (або плагіату), а з іншого боку, викладачі кафедри при підведенні підсумків по опанування того чи іншого предмету.