Магістр

Інститут є багатопрофільним підрозділом НТУ “ХПІ”, на якому здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями:

Випускникам присвоюються кваліфікації, наведені в таблиці:

Спеціальність Кваліфікація
113 Прикладна математика Магістр галузі прикладної математики
121 Інженерія програмного забезпечення Магістр інженерії програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Магістр комп’ютерних наук
123 Комп’ютерна інженерія Магістр комп’ютерної інженерії
124 Системний аналіз Магістр системного аналізу
125 Кібербезпека та захист інформації Магістр кібербезпеки
126 Інформаційні системи та технології Магістр інформаційних систем та технологій