Результати дослідження “Абітурієнт НТУ “ХПІ””

Результати соціологічного дослідження

«Абітурієнт НТУ “ХПІ”»

 

Вибір майбутньої професії завжди індивідуальний, оскільки він являє собою частину особистісного самовизначення, пошук майбутнім фахівцем свого покликання. Критерієм його ефективності є задоволеність своєю справою і становищем у суспільстві, а також місцем, що займається в професійному світі. Вибір випускниками шкіл вищого навчального закладу є завданням з багатьма невідомими, від успішного вирішення якого залежить його майбутнє. Кожен школяр розуміє, що освіта є в даний час невід’ємною складовою всього його життя. Тому на даний момент попит на освітні послуги досить великий.

Для складання портрета абітурієнта НТУ «ХПІ» крім визначення мотивів професійного вибору, самооцінки особистих здібностей, цілей навчання в НТУ «ХПІ», необхідно з’ясувати специфіку вибору ВНЗ і спеціальності, а також відповідність уявлення про навчання у вищому навчальному закладі реаліям університетського життя.

Об’єктом даного дослідження є абітурієнти НТУ «ХПІ».

Предмет дослідження – мотиви отримання абітурієнтами вищої освіти, мотивація вступу до НТУ «ХПІ», мотиви вибору спеціальності, період формування професійного інтересу.

Метою дослідження є вивчення процесу професійного самовизначення абітурієнтів.

В ході дослідження необхідно вивчити:

 • мотиви отримання абітурієнтами вищої освіти і навчання в НТУ «ХПІ»;
 • мотиви професійного вибору абітурієнтів;
 • період формування інтересу молодих людей до обраної спеціальності (процес самовизначення, коли здійснено вибір спеціальності, ВНЗ);
 • специфіку вибору ВНЗ;
 • уявлення про процес навчання в університеті;
 • відповідність уявлень про навчання в університеті реаліям університетського життя;
 • якість роботи приймальної комісії університету (ефективність, дружелюбність, оперативність, надання інформаційних послуг і т.д.).

Генеральна сукупність становить 1859 респондентів, студентів І курсу з них 1391 бюджетної форми навчання, і 468 студентів контрактної форми. Опитано 380 студента, з них 318 студентів бюджетної форми навчання і 62 студента контрактної форми. Вибірку склали абітурієнти одинадцяти факультетів: ІФ, ЕК, АП, ФТ, МШ, МТ, ЕМС, ІТ, БФ, КІТ, ЕМ. Збір інформації в ході дослідження здійснювався методом анкетного опитування.

В результаті опитування студентів після першого місяця навчання отримані наступні результати:

 1. Основним мотивом здобуття вищої освіти для абітурієнтів з 2000 по 2015 роки є впевненість в тому, що вища освіта дасть можливість краще влаштуватися в житті. З 2000 по 2015 роки в цілому спостерігається стійка тенденція до збільшення значущості даного мотиву для респондентів (показник зростав з 68,1% до 85,9%). У 2014 році він склав 78,5%, в 2015 – 77,6%.
 2. Протягом усіх років дослідження одним з головних мотивів вступу до нашого ВНЗ для більшості абітурієнтів була наявність в університеті спеціальності, по якій абітурієнт бажає отримати вищу освіту (63,8% в 2010 р., 57,1% – в 2012 р). Однак в 2014 році основними мотивами вибору нашого ВНЗ стали сильний склад викладачів і потужна матеріально-технічна база інституту. У 2015году основним мотивом вибору ВНЗ став «Високий рейтинг НТУ «ХПІ» серед інших ВНЗ міста» – з цієї причини наш університет обрали 66,8% респондентів.
 3. Серед мотивів професійного вибору абітурієнтів 2000-2015 років одним з основних і стабільних є інтерес до обраної спеціальності. Даний показник коливається від 37,0% (у 2001 р.) до 56,6% (у 2010 р.). У 2014 році 61,7% студентів обрали спеціальність, за якою хочуть здобути вищу освіту тому, що вона їм цікава і це максимальний показник за всі роки спостережень. У 2015 році з цієї причини обрали на спеціальність 57,8% студентів. Найбільше в майбутній професії респондентів привертає її престижність та рівень оплати праці – 38,4% і 34,5% відповідно.
 4. У більшості абітурієнтів інтерес до спеціальності сформувався незадовго до вступу до ВНЗ (62,0% в 2014 р. і 69,5% – в 2015 р.) і також є максимальним за всі роки спостережень.

 Згідно з результатами дослідження, абітурієнти обирають спеціальність самостійно. У 2015 році показник склав 57,9%. Розкид показника за всі роки досліджень становить 18,5%: найнижчий показник зафіксований у 2005 році (44,8%) і найбільш високий – у 2014 році. Порадою батьків або родичів скористалися 34,5% опитаних. Основним мотивом професійного вибору більшості таких абітурієнтів є затребуваність на ринку праці після закінчення університету (44,7%), а також можливість побудувати свій бізнес або виїхати на роботу за кордон – 27,9% і 26,3% відповідно.

 1. Крім НТУ «ХПІ» абітурієнти подавали документи в такі ВНЗ як ХНУ ім. В.Н. Каразіна, НАУ ім. Жуковського «ХАІ», ХНУРЕ, ХНАМГ ім. Бекетова, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця. При цьому, для НТУ «ХПІ» першість в пріоритеті вступу була визначено 60,5% абітурієнтів, друге місце в пріоритеті для НТУ «ХПІ» – 17,4%, і третє – 11,8% респондентів. Таким чином можна сказати, що абітурієнти в більшості випадків цілеспрямовано вступили до нашого ВНЗ.

При вступі до НТУ «ХПІ» більшістю абітурієнтів першість пріоритету за обраною спеціальністю було визначено 59,7% респондентів, друге місце обраній спеціальності віддали ще 18,4% респондентів і третє місце – 7,9% опитаних.

 1. Професійний вибір студентів в першу чергу здійснювався відповідно до власних переконань. Більшість абітурієнтів – 57,9% – вибрали спеціальність самостійно, без підказок і порад з боку родичів, друзів та ін. Для 34,5% була важлива думка батьків, родичів і знайомих. При виборі спеціальності шукали необхідну інформацію на спеціальних сайтах всього 6,1% абітурієнтів, 6,6% вступників звернули увагу на рекламну кампанію спеціальних кафедр в ЗМІ і Інтернеті, а 7,4% студентів визначилися з вибором спеціальності за допомогою Днів відкритих дверей, що проводяться в університеті. Ще 7,6% абітурієнтів прислухалися до думки друзів. Лише 2,9% студентів, які брали участь в опитуванні, сказали, що визначитися з вибором спеціальності допомогли заходи з профорієнтації, що проводилися в школі співробітниками спеціальних кафедр університету.
 2. На думку 63,2% студентів навчання в університеті в більшому ступені відповідає очікуванням, ніж не відповідають. Повністю виправдані надії щодо навчання 16,1% студентів.

При навчанні в університеті протягом першого місяця студенти зіткнулися з такими труднощами: 34,2% відзначили насиченість розкладу, 25% студентів відзначають, що матеріал для них викладається в важкодоступній формі, 21,6% говорять про недостатню забезпеченість навчальною літературою, поганою технічною і технологічною оснащеністю кафедр, відсутністю Інтернету в аудиторіях. Частина студентів – 13,2% – очікували індивідуального підходу в навчанні.

Comments are closed.