Навчання

ПРОГРАМА

кваліфікаційного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 131 Прикладна механіка

Освітня програма  Прикладна механіка

Профільований пакет  дисциплін 11 “Зварювання та споріднені

процеси і технології”

Каф_Зварювання_Програма_квал_ісп_бак_131-11