Склад кафедри

Професорсько-викладацький складІнженерно-методична група

Викладачі

Любченко Олена Анатоліївна

Любченко Олена Анатоліївна

завідувач кафедри

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, професор
Курси: «Загальна фізика», «Загальна фізика» англійською мовою
Область наукових інтересів: дослідження структури властивостей нанопористих адсорбентів водню, трибологія, електронна мікроскопія, тонкі плівки
Публікації: більше 100 наукових і навчально-методичних публікацій
Моб., Viber: +38 050 950 16 82
E-mail: olena.lyubchenko@khpi.edu.ua

Синельник Ірина Василівна

Синельник Ірина Василівна

професор, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи, керівник комп’ютерного практикуму

Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Курси: «Загальна фізика», «Загальна фізика» англійською мовою, спецкурс «Квантовий комп’ютинг»
Область наукових інтересів: комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ, комп’ютерні та інформаційні технології в освіті, формування інформаційної культури
Публікації: 118 наукових і навчально-методичних публікацій, в тому числі 2 монографії, 4 підручники та навчальних посібників
E-mail: iryna.synelnyk@khpi.edu.ua

Андреєва Ольга Миколаївна

Андреєва Ольга Миколаївна

доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Курси: «Загальна фізика», спецкурси «Лазерна техніка в оптичному неруйнівному контролі», «Фізична електроніка»
Область наукових інтересів: фізика низьковимірних систем (НРС), точкові дефекти і їх вплив на структуру твердих тіл і НРС, мікроконтролери та їх використання у фізичному практикумі
Публікації: 55 наукових і навчально-методичних з них: монографія – 1; статей – 13, 7 з яких входять в наукометричними базу Scopus; тез доповідей на Міжнародних конференціях – 16; тез доповідей зі студентами (керівник студентських наукових робіт) – 23; методичні вказівки – 1
Моб., Viber: +38 099 402 68 44
E-mail: olga.andreieva@khpi.edu.ua

Гапоченко Світлана Дмитрівна

Гапоченко Світлана Дмитрівна

доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи, керівник лабораторного практикуму

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Курси: «Загальна фізика», спецкурс «Радіаційна безпека»
Область наукових інтересів: халькогенідні склоподібні напівпровідники, методологія фізики, історія фізики
Публікації: 20 статей, 35 тезисів докладів, 2 навчально-методичних посібника, 1 навчальний посібник
E-mail: svitlana.hapochenko@ khpi.edu.ua

Шелест Тетяна Миколаївна

Шелест Тетяна Миколаївна

доцент, заступник завідувача кафедри з організаційної роботи

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Курс: «Загальна фізика»
Область наукових інтересів: точкові дефекти в низьковимірних системах, фотоелектричні перетворювачи сонячної енергії
Публікації: 15 статей, 25 доповідей на конференціях; 3 навчальні посібники; 1 монографія
Моб., Viber: +38 095 426 98 51
E-mail: tetiana.shelest@khpi.edu.ua

Алмазова Олена Борисівна

Алмазова Олена Борисівна

старший викладач

Курс: «Загальна фізика»
Область наукових інтересів: вплив температури осмолярності на транспорт в еритроцитах
Публікації: 6 статей; 14 доповідей на конференціях
E-mail: olena.almazova@khpi.edu.ua

Андреєв Олександр Миколайович

Андреєв Олександр Миколайович

доцент, керівник практикуму “Оптика. Атомна і Ядерна фізика”

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Курси: «Загальна фізика», спецкурси «Фізична електроніка», «Лазерна техніка в неруйнівному контролі», «Квантова радіофізика і нелінійна оптика»
Область наукових інтересів: кореляційна спектроскопія
Публікації: 12 статей; 38 доповідей на конференціях; 1 навчальний посібник; 1 методична розробка
E-mail: oleksandr.andreiev@khpi.edu.ua

Багмут Олександр Григорович

Багмут Олександр Григорович

професор, керівник лабораторії електронної мікроскопії

Вчений ступінь, звання: доктор фізико-математичних наук, професор
З 2005 р по 2006 р – виконуючий обов’язки зав. кафедри теоретичної та експериментальної фізики.
З 2006 р по 2017 р. – завідуючий кафедри теоретичної та експериментальної фізики.
З 2017 р професор кафедри фізики НТУ «ХПІ».
Курси: «Загальна фізика», «Електронна мікроскопія», «Недосконалості кристалічних решіток і фізика міцності»
Область наукових інтересів: електронна мікроскопія фазових перетворень
Публікації: автор і співавтор більш 256 друкованих наукових праць
Профіль у Scopus
E-mail: oleksandr.bahmut@khpi.edu.ua

Веретеннікова Юлія Ігорівна

Веретеннікова Юлія Ігорівна

доцент

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Курси: «Загальна фізика», «Загальна фізика» англійською мовою
Область наукових інтересів: наноструктуровані матеріали спінтроніки на основі аморфних магнитомягких сплавів і напівпровідникових складових
Публікації: 24 наукових публікацій, з них 6 статей
E-mail: Julia.Veretennikova@khpi.edu.ua

Водоріз Ольга Станіславівна

Водоріз Ольга Станіславівна

доцент

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Курси: «Загальна фізика», «Загальна фізика» англійською мовою
Область наукових інтересів: напівпровідникове матеріалознавство, тверді розчини на основі сполук IV-VI і V2-VI3, механічні, гальваномагнітні та термоелектричні властивості, створення нових матеріалів для термоелектрики
Публікації: 26 статей в наукових журналах; 5 – матеріали конференцій; 44 – тези доповідей на Міжнародних конференціях
Нагороди, премії: стипендіат Кабінету Міністрів для молодих вчених
Моб.: +38 066 334 31 13
E-mail: olga.vodoriz@khpi.edu.ua

Галущак Ірина Володимирівна

Галущак Ірина Володимирівна

доцент

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Курси: «Загальна фізика», «Загальна фізика» англійською мовою
Область наукових інтересів: теплообмін і аеродинаміка в пучках труб із сегментним оребренням
Публікації: більше 100 наукових і навчально-методичних публікацій
E-mail: iryna.halushchak@khpi.edu.ua

Дорошенко Анна Миколаївна

Дорошенко Анна Миколаївна

старший викладач

Курс: «Загальна фізика»
Область наукових інтересів: низькотемпературні термоелектричні матеріали
Публікації: 5 статей в наукових журналах, 12 тез доповідей на Міжнародних конференціях
E-mail: Hanna.Doroshenko@khpi.edu.ua

Дроздова Анна Анатоліївна

Дроздова Анна Анатоліївна

доцент, заступник декана факультету міжнародної освіти НТУ “ХПІ” з навчальної роботи

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Курси: «Загальна фізика», «Загальна фізика» англійською мовою
Область наукових інтересів: матеріали для термоелектрики
Публікації: 42 наукових і навчально-методичних видань, з них: 18 наукових статей і 20 тез доповідей на Міжнародних конференціях, 1 навчально-методичний посібник, 3 методичних вказівок
Нагороди, премії: диплом за перемогу на IV обласному конкурсі “Найкращий молодий науковець Харківщини” напрямок: Фізика і астрономія (2009 г.); диплом Лауреата премії Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки (2011 р)
E-mail: ganna.drozdova@khpi.edu.ua

Кривоніс Світлана Станиславівна

Кривоніс Світлана Станиславівна

старший викладач

Курс: «Загальна фізика»
Область наукових інтересів: халькогенідні напівпровідники, психологія і педагогіка
Публікації: 4 статті; 28 доповідей на конференціях
E-mail: svitlana.kryvonis@khpi.edu.ua

Мартинова Катерина Вікторівна

Мартинова Катерина Вікторівна

асистент

Вчений ступінь, звання: процеси самоорганізації, термоелектрика, напівпровідникові технології
Публікації: 2 статті і 9 тез доповідей на конференціях
Нагороди, премії: стипендіатка Вченої ради Фізико-технічного факультету НТУ “ХПІ”
E-mail: kateryna.martynova@khpi.edu.ua

Меньшикова Світлана Іванівна

Меньшикова Світлана Іванівна

старший викладач

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Область наукових інтересів: розмірні ефекти і явища переносу в тонких плівках напівпровідникових з’єднань А4В6
Публікації: 13 статей; 21 теза доповіді на конференціях
Моб.: +38 066 356 76 26
E-mail: svitlana.menshikova@ khpi.edu.ua

Меньшов Юрій Валентинович

Меньшов Юрій Валентинович

доцент, керівник демонстраційного практикуму

Вчений ступінь, звання: кандидат хімічних наук, доцент
Курси: «Загальна фізика», спецкурс «Біофізика і основи фізичного аналізу»
Область наукових інтересів: технології обробки матеріалів
Публікації: 21 наукова робота
E-mail: yurii.menshov@khpi.edu.ua

Мінакова Ксенія Олександрівна

Мінакова Ксенія Олександрівна

доцент

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Курси: «Загальна фізика», «Квантова механіка»
Область наукових інтересів: одномірні атомні ланцюжки, їх фізичні властивості; поверхневі та об’ємні хвилі в кубічної решітці; розподілу квазічастічних збуджень в різних матеріалах, в тому числі метаматеріалів; динаміка гратки з дефектами; поверхневі хвилі; фонони
Публікації: 26 статей з тематики, наукові та методичні: з них 13 – в базі Scopus; 1 зарубіжна колективна монографія; 4 навчально-методичних посібника; більше 50 тезсов доповідей на конференціях
Нагороди, премії: грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної держадміністрації за просування науки і освіти серед молоді, диплом Лауреата іменної стипендії Харківської обласної держадміністрації імені К.Д. Синельникова в галузі фізики і астрономії для молодих вчених (2019 г.)
Моб.: +38 066 212 94 02
E-mail: kseniia.minakova@khpi.edu.ua

Ніколайчук Григорій Павлович

Ніколайчук Григорій Павлович

доцент

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Курс: «Загальна фізика»
Область наукових інтересів: фізика тонких плівок, наноструктури і наноматеріали
Публікації: понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, з них: 2 авторських свідоцтва, 1 патент, більше 30 статей в наукових журналах, 8 навчально-методичних посібників з курсів загальної фізики та електронної мікроскопії
E-mail: hryhorii.nikolaichuk@khpi.edu.ua

Перетятько Анастасій Олександрович

Перетятько Анастасій Олександрович

старший викладач

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Курс: «Загальна фізика»
Область наукових інтересів: нелінійні явища в кристалах
Публікації: 14 наукових публікацій
E-mail: anastasii.peretiatko@khpi.edu.ua

Рогачова Олена Іванівна

Рогачова Олена Іванівна

професор,керівник лабораторії фізики напівпровідників і напівпровідникового матеріалознавства

Вчений ступінь, звання: доктор фізико-математичних наук, професор, академік Міжнародної Термоелектричної Академії
Курси: «Загальна фізика», «Основи термоелектрики», «Фізичні основи матеріалознавства»
Область наукових інтересів: фізика фаз змінного складу, нестехіометрія і домішки в напівпровідниках; квантові розмірні ефекти в напівпровідникових наноструктурах, термоелектричне і фотоелектричне матеріалознавство
Публікації: автор або співавтор двох монографій і понад 260 наукових статей, більше 280 доповідей на 150 конференціях, включаючи міжнародні
Нагороди, премії: Орден княгині Ольги III ступеня (2015), обласна іменна стипендія в галузі фізики і астрономії імені К.Д. Синельникова (2013); медаль «За наукові досягнення» МОН України (2010); Почесна грамота Міжнародної Академії термоелектрики (2009); Премія «Інтелект Харкова» ім. Палатника Л.С. в області фізики (2008); пам’ятна медаль Фонду CRDF і почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005) за суттєвий внесок в розвиток міжнародного співробітництва між Україною та США
Моб.: +38 097 890 45 24
E-mail: olena.rogachova@khpi.edu.ua

Савченко Алла Олександрівна

Савченко Алла Олександрівна

доцент

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Курс: «Загальна фізика»
Область наукових інтересів: оптика наноструктур
Публікації: 21 стаття, 23 доповіді на конференціях
Telegram: +38(063)2323932
E-mail: alla.savchenko@khpi.edu.ua

Тавріна Тетяна Володимирівна

Тавріна Тетяна Володимирівна

доцент, заступник декана факультету міжнародної освіти НТУ “ХПІ” з навчальної роботи

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Курси: «Загальна фізика», «Загальна фізика» англійською мовою
Область наукових інтересів: напівпровідникові матеріали для фото- та термоелектрики
Публікації: 70 робіт, з них: 29 наукових статей, 26 тез доповідей на Міжнародних конференціях, 15 навчально-методичних посібників
Нагороди, премії: Лауреат іменної стипендії Харківської обласної держадміністрації імені К.Д. Синельникова в галузі фізики і астрономії для молодих вчених (2003); почесна грамота Харківської міськради (2015)
E-mail: tetiana.tavrina@khpi.edu.ua

Храмова Тетяна Іванівна

Храмова Тетяна Іванівна

доцент, керівник практикуму «Механіка. Електрика і магнетизм»

Вчений ступінь, звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент
Курс: «Загальна фізика»
Область наукових інтересів: фізика нанорозмірних структур
Публікації: 6 статей; 7 доповідей на конференціях
E-mail: tatiana.khramova@khpi.edu.ua

Група матеріально-технічного забезпечення

Меньшова Ольга Михайлівна

Меньшова Ольга Михайлівна

завідувач лабораторії

Тел.: (057) 707 6638

Вейцман Павло Львович

Вейцман Павло Львович

завідувач лабораторії

Сидоренко Людмила Михайлівна

Сидоренко Людмила Михайлівна

завідувач навчальних лабораторій

Група організаційно-технічного забезпечення

Борик Олена Григорівна

Борик Олена Григорівна

секретар, інженер 1 категорії

Уварова Наталія Іванівна

Уварова Наталія Іванівна

секретар, інженер 1 категорії

Лабораторний практикум №1

Деменко Наталія Олександрівна

Деменко Наталія Олександрівна

інженер 2 категорії

Ливада Ольга Юріївна

Ливада Ольга Юріївна

старший лаборант

Лабораторний практикум №2

Кривко Наталія Валентинівна

Кривко Наталія Валентинівна

інженер 1 категорії

Остапова Ольга Миколаївна

Остапова Ольга Миколаївна

інженер 1 категорії

Комп’ютерний практикум

Колубаєва Світлана Михайлівна

асистент

Курс: «Загальна фізика»

Синельник Олександр Володимирович

інженер 1 категорії

Курс: «Загальна фізика»
Область наукових інтересів: енергетичні спектри квазінизиковимірних систем
Публікації: 3 статті, 12 тез доповідей на конференціях, 1 навчально-методичний посібник
Профіль у Scopus
E-mail: oleksandr.synelnyk@khpi.edu.ua

Демонстраційний практикум

Медведєва Ірина Михайлівна

Медведєва Ірина Михайлівна

інженер 1 категорії