Підручники і навчальні посібники

 1. Фізика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : / Т. М. Шелест, О М. Андреєв, Т. І. Храмова та ін.  – Дніпро : Середняк Т.К., 2023. – 304 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/69100  
 2. Гапоченко С.Д. Механіка. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Фізика» / Гапоченко С.Д. Харків : ТОВ «В СПРАВІ», 2021. – 116 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53032  
 3. Гапоченко С. Д. Механічні коливання і хвилі [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій з дисципліни “Фізика” : для студентів техн. спец. / С. Д. Гапоченко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 49 с. : іл. – Представлено у вигляді презентації.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56830  
 4. Фізика. Навчально-методичний посібник для дистанційного навчання / Н.Б. Фатьянова, Т.М. Шелест, І.В. Галущак, Ю.В. Меньшов –  Харків :НТУ «ХПІ», 2021. – 164 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49895  
 5. Методичні вказівки до самостійної роботи за темою «Механіка. Частина 1. Кінематика» з курсу «Фізика» для студентів усіх спеціальностей / уклад.: Храмова Т.І., Кривоніс С.С., Шелест Т.М. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 36 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49380  
 6. Методичні вказівки до самостійної роботи за темою «Механіка. Частина 2. Динаміка» з курсу «Фізика» для студентів технічних спеціальностей / уклад.: Храмова Т.І., Кривоніс С.С., Шелест Т.М. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 48 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53080  
 7. Методичні вказівки до самостійної роботи за темою “Механічні коливання та хвилі” з курсу “Фізика” : для студентів техн. спец. / уклад.: Т. І. Храмова, С. С. Кривоніс, Т. М. Шелест ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Друкарня Мадрид, 2022. – 60 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55943  
 8. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Механіка. Частина I. Кінематика” з курсу “Загальна фізика” : для студ. усіх спец. та усіх форм навч. / уклад. З. К. Ветчинкіна [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. – 40 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3979  
 9. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Механіка. Частина II. Динаміка” з курсу “Загальна фізика” : для студ. усіх спец. та усіх форм навч. / уклад. З. К. Ветчинкіна [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. – 48 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3982  
 10. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Механіка. Частина III. Механічні коливання та хвилі” з курсу “Загальна фізика” : для студ. усіх спец. та усіх форм навч. / уклад. З. К. Ветчинкіна [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. – 44 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3984  
 11. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина I. Молекулярна фізика. Явища переносу” з курсу “Загальна фізика” : для студ. усіх спец. та усіх форм навч. / уклад. М. В. Бурлакова [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. – 36 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3987  
 12. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Молекулярна фізика і термодинаміка. Частина II. Термодинаміка” з курсу “Загальна фізика” : для студ. усіх спец. та усіх форм навч. / уклад. М. В. Бурлакова [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. – 44 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3991  
 13. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Електромагнетизм. Частина I. Електрика” з курсу “Загальна фізика” : для студ. усіх спец. та усіх форм навч. / уклад. З. К. Ветчинкіна [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. – 68 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3976  
 14. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Електромагнетизм. Частина II. Магнетизм” з курсу “Загальна фізика” : для студ. усіх спец. та усіх форм навч. / уклад. М. В. Бурлакова [та ін.]. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. – 76 с.
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3978  
 15. Водоріз О. С. Оптика, атомна і ядерна фiзика: посібник з розв’язання задач [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / О. С. Водоріз, О. А. Любченко, Т. В. Тавріна ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 172 с. – URI:
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54001  
 16. Водоріз О. С. Оптика, атомна і ядерна фiзика [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. С. Водоріз, О. А. Любченко, Т. В. Тавріна ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 159 с. – URI:
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54012  
 17. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження інерційних характеристик фотопровідності напівпровідників» з курсу “Фізика” [Електронний ресурс] : для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / уклад.: О. М. Андреєв, О. М. Андреєва ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 21 с
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/70601  
 18. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення хвильових властивостей електронів в процесах розсіяння на атомах інертних газів» з курсу “Фізика” [Електронний ресурс] : для студентів усіх спец. / уклад.: О. М. Андреєв, О. М. Андреєва ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 27 с. 
  https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/67965  

Відкрита англомовна література за ліцензією

Creative Commons Attribution 4.0 International License

 1. College Physics for AP® Courses 2ed (2022) by OpenStax
  https://openstax.org/details/books/college-physics-ap-courses-2e?Book%20details  
 2. Foundations of Physics by Terrance Berg (2023)
  https://opentextbc.ca/foundationsofphysics/  
 3. Douglas College Physics 1104 (Summer 2021) by Department of Physics and Astronomy at Douglas College and OpenStax
  https://pressbooks.bccampus.ca/douglasphys1104summer2021/  

Дивіться також

Методичні вказівки