Студентам заочної форми навчання

Завдання з дисципліни «Фізика» для студентів заочної форми навчання

Трьохсеместровий курс

Двохсеместровий курс

Односеместровий курс

Підручники і навчальні посібники