Про кафедру

Завідувач кафедрою 

Любченко Олена Анатоліївна
кандидат фізико-математичних наук, професор

Кафедра фізики – одна з найстаріших кафедр НТУ «ХПІ» зі своєю багатою історією та науковими традиціями. Основне завдання кафедри – фундаментальна підготовка майбутніх інженерів.
Стратегічне завдання розвитку кафедри – підвищення якості освіти, повсюдне участь студентів у науково-дослідній роботі.
Конкретні напрямки наукових досліджень реалізуються науково-дослідними лабораторіями та групами кафедри.
Увага приділяється навчального процесу та його методичного забезпечення. Створена і активно діє спеціальна дослідницька навчально-методична лабораторія, дослідження якої відносяться до різних напрямів методики навчання студентів, розвитку їх творчих здібностей.
Високий рівень викладацьких кадрів дозволяє кафедрі вирішувати будь-які навчальні завдання. Кафедрою створені оригінальні лекційні курси з загальної фізики, теоретичної фізики, фізики твердого тіла, основам термоелектрики, фізичним основам міцності, електронної мікроскопії, спеціалізовані фізичні курси для студентів різних спеціальностей НТУ “ХПІ”. Іноземним студентам курс фізики викладається англійською мовою.
Лабораторний практикум є експериментальним базисом засвоєння змісту законів природи, навичок проведення вимірювань, використання різноманітних вимірювальних пристроїв.