Силабуси

Україномовні курси

Спеціальність Освітня програма Форма навчання Курс
101 – Екологія Інженерна екологія Денна Фізика
105 – Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій Денна Фізика (частина 1)
105 – Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій Денна Фізика (частина 2)
105 – Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій Денна Фізика (частина 3)
113 – Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання Денна Фізика
121 – Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Денна Фізика
122 – Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи Денна Фізика
125 – Кібербезпека Кібербезпека Денна Фізика
132 – Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів Денна Фізика (частина 1-3)
133 – Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Денна Фізика
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електоенергетика
Електромеханіка
Електропривод, мехатроніка та робототехніка
Денна Фізика
142 – Енергетичне машинобудування Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки Денна Фізика
161 – Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Денна Фізика (частина 1)
161 – Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія Денна Фізика (частина 2)
161 – Хімічні технології та інженерія Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія Денна Фізика (частина 1)
161 – Хімічні технології та інженерія Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія Денна Фізика (частина 2)
161 – Хімічні технології та інженерія Технічна електрохімія та хімічні технології рідкісних розсіяних елементів Денна Фізика (частина 1)
161 – Хімічні технології та інженерія Технічна електрохімія та хімічні технології рідкісних розсіяних елементів Денна Фізика (частина 2)
161 – Хімічні технології та інженерія Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів Денна Фізика (частина 1)
161 – Хімічні технології та інженерія Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів Денна Фізика (частина 2)
161 – Хімічні технології та інженерія Технології переробки нафти, газу та твердого палива Денна Фізика (частина 1)
161 – Хімічні технології та інженерія Технології переробки нафти, газу та твердого палива Денна Фізика (частина 2)
162 – Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія Денна Фізика (частина 1)
162 – Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія Денна Фізика (частина 2)
162 – Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія Заочна Фізика (частина 1)
162 – Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія Заочна Фізика (частина 2)
174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Денна Фізика
176 – Мікро- та наносистемна техніка Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист Денна Фізика (частина 1)
176 – Мікро- та наносистемна техніка Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист Денна Фізика (частина 2)
176 – Мікро- та наносистемна техніка Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист Денна Фізика (частина 3)
181 – Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства Денна Фізика
181 – Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства Заочна Фізика
183 – Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища Денна Фізика
186 – Видавництво та поліграфія Інформаційні технології в медіаіндустрії Денна Фізика
263 – Цивільна безпека Охорона праці Денна Фізика

Англомовні курси

Specialty Educational program Form of education Course
121 – Software Engineering Software Engineering Full-time Physics
122 – Computer science Computer science and intelligent systems Full-time Physics
133 – Industrial Engineering Industrial Engineering Full-time Physics
141 – Electricity, electrical engineering and electromechanics Electric power engineering
Electromechanics
Electric drive, mechatronics and robotics
Full-time Physics
161 – Chemical technologies and engineering Technology of oil, gas and solid fuel refining Full-time Physics (part 1)
161 – Chemical technologies and engineering Technology of oil, gas and solid fuel refining Full-time Physics (part 2)
162 – Pharmaceutical biotechnology Pharmaceutical biotechnology Full-time Physics
162 – Pharmaceutical biotechnology Pharmaceutical biotechnology External Physics
171 – Electronics Electronics Full-time Physics 1,2,3