Практикум 1

Керівник практикуму – доцент Храмова Тетяна Іванівна

Цілі і завдання:

 • засвоїти і експериментально перевірити фундаментальні фізичні закони;
 • придбати перші навички експериментальної майстерності як в постановці, проведенні, так і обробці отриманих результатів;
 • визначати ступінь достовірності та обґрунтованості отриманих результатів.

Перелік лабораторних робіт

 • Лабораторна робота №1. Вивчення законів рівноприскореного поступального руху
 • Лабораторна робота №2. Вивчення законів рівноприскореного поступального руху на машині Атвуда
 • Лабораторна робота №3. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника
 • Лабораторна робота №4. Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою фізичного маятника
 • Лабораторна робота №5. Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою обертального маятника
 • Лабораторна робота №6. Визначення моменту інерції фізичного маятника
 • Лабораторна робота №7. Визначення моментів інерції тіл за допомогою крутильного маятника
 • Лабораторна робота №8. Перевірка основного закону динаміки обертального руху
 • Лабораторна робота №9. Вивчення закономірностей пружного і непружного удару кульок
 • Лабораторна робота №10. Вивчення властивостей гіроскопа
 • Лабораторна робота №11. Визначення швидкості звуку в повітрі методом додавання взаємно-перпендикулярних коливань
 • Лабораторна робота №12. Визначення акустичних параметрів камертона
 • Лабораторна робота №13. Визначення швидкості звуку в твердих тілах методом акустичного резонансу
 • Лабораторна робота №14. Визначення динамічної в’язкості рідини методом Стокса
 • Лабораторна робота №15. Визначення в’язкості рідини методом Оствальда
 • Лабораторна робота №16. Визначення довжини вільного пробігу та ефективного діаметра молекул повітря
 • Лабораторна робота №17. Визначення співвідношення молярних теплоємностей
 • Лабораторна робота №18. Визначення питомого опору провідника
 • Лабораторна робота №19. Градуювання гальванометра та визначення його внутрішнього опору
 • Лабораторна робота №20. Експериментальна перевірка правил Кірхгофа
 • Лабораторна робота №22. Визначення напруженості магнітного поля електромагніта
 • Лабораторна робота №23. Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі
 • Лабораторна робота №24. Визначення кута магнітного нахилу
 • Лабораторна робота №25. Вивчення петлі магнітного гістерезису феромагнетика за допомогою осцилографа
 • Лабораторна робота №26. Вивчення вимушених коливань та явища резонансу в коливальному контурі

Опис лабораторних робіт — зміст і методика виконання