Практикум 2

Керівник практикуму – доцент Андреєв Олександр Миколайович

Цілі і завдання:

 • засвоїти і експериментально перевірити фундаментальні фізичні закони;
 • придбати перші навички експериментальної майстерності як в постановці, проведенні, так і обробці отриманих результатів;
 • визначати ступінь достовірності та обґрунтованості отриманих результатів.

Перелік лабораторних робіт

 • Лабораторна робота №27. Визначення показника залмлення скляної пластинки за допомогою мікроскопа
 • Лабораторна робота №28. Визначення показника заломлення прозорих рідин за допомогою рефрактометра
 • Лабораторна робота №29. Визначення радіуса кривизни лінзи за допомогою установки Ньютона
 • Лабораторна робота №30. Визначення ширини щілини та періоду дифракційної ґратки за допомогою дифракції
 • Лабораторна робота №31. Дифракційні ґратки та їх застосування для визначення довжини світлової хвилі
 • Лабораторна робота №32. Вивчення законів теплового випромінювання
 • Лабораторна робота №33. Дослідження зовнішнього фотоефекту
 • Лабораторна робота №34. Визначення сталої Рідберґа
 • Лабораторна робота №35. Дослідження дискретності енергетичних рівнів атомів за допомогою ефекту Франка і Герца
 • Лабораторна робота №36. Визначення довжини хвилі де Бройля електронів та сталої Планка за допомогою електронограм
 • Лабораторна робота №37. Ефект Рамзауера
 • Лабораторна робота №38. Визначення ширини забороненої зони напівпровідника
 • Лабораторна робота №39. Вивчення кінетики фотопровідності
 • Лабораторна робота №40. Вивчення роботи напівпровідникових фоторезисторів
 • Лабораторна робота №41. Визначення періоду напіврозпаду радіонукліда
 • Лабораторна робота №42. Вивчення статистичних закономірностей природного фону випромінення

Опис лабораторних робіт — зміст і методика виконання