Звіт з конференції ЗП-2014

З 25 серпня по 31 серпня 2014 року в м. Одесі (спортивно-оздоровча база “Чайка”, сел. Кароліно-Бугаз) проходила 45-та Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми якості та довговічності зубчастих передач, редукторів, їх деталей та вузлів” ЗП-2014.

Конференція організовувалась Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” спільно з Одеським національним технічним університетом згідно “Плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти та науки професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки України на 2014 рік” поз. 313). Також в організації конференції брали участь:

 • Міністерство освіти та науки України;

 • Національна академія наук України;

 • Секція зубчастих передач та редукторобудування НТО Машинобудівників України;

 • Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського “ХАІ”;

 • ТОВ “НДІ” Редуктор”;

 • ПАТ НКМЗ;

 • Севастопольський Національний технічний університет;

 • Східноукраїнський Національний університет ім. В. Даля;

 • ПАТ ГСКТІ

та інші організації України, Росії, Білорусі, Азербайджану, Словаччини, Польщі, Болгарії та Німеччини.

У роботі конференції взяли участь 62 спеціалісти, з них: докторів наук 14, кандидатів технічних наук 33; 7 інженерно-технічних працівників заводів, 10 співробітників НДІ, 41 співробітника ВНЗ (у тому числі 9 аспірантів), 4 студенти ВНЗ; 3 учасники представляли Росію, 3 – Білорусь, 1 – Польщу, 2 – Словаччину, 2 – Болгарію, 1 – Німеччину, 1 – Іспанію.

Учасники конференції представили 13 організацій із 3 міст Росії, двох міст Білорусі, по два міста зі Словаччини та Болгарії, з одного міста Польщі, Німеччини та Іспанії.

На конференції було заслухано 39 доповідей та 3 повідомлення, розглянуто 12 стендових доповідей.

Усі доповіді та повідомлення було схвалено учасниками конференції, їх тематика була присвячена наступним питанням:

 1. Геометрія зубчастих передач, комп’ютерне моделювання та нові схеми формоутворення поверхонь зубів;

 2. Кінематика та динаміка зубчастих передач;

 3. Напружено-деформований стан зубів та питання статичної та динамічної міцності зубчастих передач;

 4. Конструювання, випробування, технологія виготовлення та контроль, а також досвід експлуатації зубчастих передач;

 5. створення енергонасичених зубчастих приводів для різних галузей;

 6. Питання оптимізації та автоматизованого проектування зубчастих передач та приводів на їх основі;

 7. Розвиток стандартизації розрахунків зубчастих передач.

Нижче у додатках містяться: програма та рішення конференції, а також Вісник НТУ “ХПІ”, виданий за матеріалами доповідей учасників конференції.

 

zp-2014_reshenie zp-2014_program

Збірник НТУ ХПІ 2014-31

Comments are closed