Антиплагіат

Безкоштовні системи для перевірки на антиплагіат, якими можуть користуватися студенти та аспіранти при написанні наукових статей та тез на конференції:

1. Plagiarisma http://plagiarisma.net/
2. UNICHECK  https://unicheck.com/uk-ua/free-plagiarism-checker-online

Також можна використовувати систему UNICHECK із розширеними можливостями. Доступ до системи здійснюється викладачами та науковими керівниками за узгодженням із вченим секретарем інституту.
(https://unicheck.com/uk-ua)

Comments are closed