Бакалавр

  • Спеціальність 131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА.
  • Спеціалізація “Комп’ютерне моделювання технічних систем”
  • Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»>>> ОПП_131_магН 05-05-2023.pdf
  • Навчальний план ОПП «Прикладна механіка»>>> MIT-М223 нов.xls

 

Семестр Навчальна дисципліна
1 Вступ до фаху. Ознайомча практика
1 Основи інформатики
2 CAD/CAM/CAE системи
3 Числові методи
4 Комп’ютерне проектування
5 Автоматизовані розрахунки деталей машин
5 Комп’ютерне моделювання кінематики і динаміки механізмів
6 Обчислювальні системи для задач прикладної механіки
6 Технологія програмування в САПР
7 Автоматизований аналіз  міцності механічних систем
7 Геометричне моделювання механічних систем
7 Основи теорії пружності
7 Проектування механічних систем
7 Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання
8 Автоматизоване проектування
8 Механіка суцільного середовища
8 Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах
8 Основи теорії коливань

 

Comments are closed