Магістр 1,9

  • Спеціальність 131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА.
  • Спеціалізація “Комп’ютерне моделювання технічних систем”
  • Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка»>>> ОПП_131.pdf
  • Навчальний план ОПП «Прикладна механіка»>>> ОНП  131.pdf

 

 

Семестр Навчальна дисципліна
1                  СП1 Сучасні технології в прикладній механіці
1                  СП2 Робочі процеси сучасних виробництв
1                  ВП12.1 Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання
1                  ВП12.2 Комп’ютеризоване проектування складних механічних об’єктів та систем
1                  ВВП12 Комп’ютерне моделювання динамічних систем
2                  СП3 Моделювання та дизайн процесів, виробів, оснащення
2                  СП4 Сертифікація та метрологічне забезпечення якості
2                  СП5 Основи наукових досліджень
2                  ВП12.3 Комп’ютерні системи обгрунтування проектних рішень
2                  ВП12.4 Дослідження зв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних САПР
2                  ВП12.5 Математичне моделювання у сучасних САПР
2                  ВВП23 Комп’ютерне дослідження механічних систем
3                  НП3 Сучасні наукові школи кафедри
3                  НП4 Експериментальні дослідження, обробка результатів експерименту
3                  НПС1 Застосування пакетів прикладних програм в проєктуванні складних конструкцій
3                  НПС2  Технологія формування геометричних моделей для швидкого прототипування
3                  НПС3 САПР у машинобудуванні
3 Науково-дослідницька практика

 

Comments are closed