Спеціалізація «Комп’ютерне моделювання технічних систем»

Навчально-методичний комплекс дисциплін

1 курс

Алгоритмізація та програмування

Вступ до фаху

2 курс

Комп’ютерне проектування

Числові методи

Варіаційне числення. Рівняння математичної фізики

Дослідження операцій

Теорія механізмів і машин ч.1

Теорія механізмів і машин ч.2

3 курс

Комп`ютерне моделювання кінематики і динаміки механізмів (ДВВ1)

Чисельні методи

Автоматизовані розрахунки деталей машин (ДВВ2)

Технологія програмування в САПР

4 курс

Геометричне моделювання механічних систем (ДВВ3)

Моделювання міцності механічних систем

Прикладна теорія пружності

Проектування механічних систем

Механіка суцільного середовища

Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах

Основи автоматизованого проектування

Основи теорії коливань

 

Кваліфікаційний Іспит за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

 

5 курс

Комп’ютерні системи обгрунтування проектних рішень

Комп’ютерізоване проектування складних механічних об’єктів та систем

Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання

Сучасні технології в прикладній механіці

Основи наукових досліджень

Комп’ютерне моделювання динамічних систем

Дослідження зв’язаних фізико-механічних процесів у сучасних САПР

Моделювання та дизайн процесів, виробів, оснащення

Математичне моделювання у сучасних САПР

Робочі процеси сучасних виробництв

Сертифікація та метрологічне забезпечення якості

 

Comments are closed