Публікації аспірантів спеціальності 255. Озброєння та військова техніка

Статті

 1. Математическое и численное моделирование динамических процессов в виброударных машинах и обоснование их рациональных параметров // И. В. Артемов, Е. Н. Барчан, Я. Н. Лисовол, А. В. Грабовский, Ю. В. Костенко, В. И. Сериков, А. В. Бондаренко, Р. В. Красиков, М. С. Ревунов, Е. А. Лунев // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2016. – №39 (1211). – С. 3-26.
 2. Обґрунтування структури та параметрів бронекорпусів легкоброньованих машин за критеріями захищеності шляхом комп’ютерного моделювання процесів і станів при дії засобів ураження / А.Ю. Васильєв, А. Ю. Танченко, М. М. Ткачук, Н. Б. Скріпченко, Я. М. Лісовол // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2016. – №39 (1211). – С. 39-44.
 3. До питання виконання багатоваріантних розрахунків на міцність на прикладі карабінів / С. В. Куценко, А. Ю. Васильєв, Д. С. Мухін // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 12 (1234). – С. 49–54.
 4. Куценко C. В., Васильєв А. Ю., Мухін Д. С., Васильєв Ю. К. Дослідження міцності індивідуального спорядження шляхом комп’ютерного моделювання НДС, на прикладі карабінів // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Транспортне машинобудування. 2017. № 5 (1227). С. 135–140.
 5. Комп’ютерне моделювання оптимально-раціонального проектування тривальних коробок передач / О. В. Бондаренко, О. В. Устиненко, І. Є. Клочков, І. Я. Храмцова // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2017. – № 12 (1234). – С. 9–13.
 6. Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою: цільова функція, змінні проектування та обмеження / О. В. Бондаренко, І. Є. Клочков, О. В. Устиненко // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2017. – № 12 (1234). – С. 3–8.
 7. Комп’ютерна модель багатокритеріального раціонального проектування циліндричних двоступінчастих редукторів / О. В. Бондаренко, О. В. Устиненко, І. Є. Клочков // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Проблеми механічного приводу. 2017. – № 25 (1247). – С. 10–15.
 8. Методи дослідження напружено-деформованого стану тонкостінних конструкцій при варіюванні товщини / В. Б. Гриньов, А. Ю. Танченко, М .А. Ткачук, А. В. Грабовський, Ю. Б. Гусєв, А. В. Набоков, Я. М. Лісовол // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2017. – № 12 (1234). – С. 33–43.
 9. Численное моделирование динамических процессов в виброударных машинах при импульсном нагружении / Е. А. Лунев, Е. Н. Барчан, И. В. Артемов, А. В. Набоков, Я. Н. Лисовол, А. В. Грабовский, Ю. В. Костенко, А. С. Ляшенко, М. Р. Хузяхметова // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2017. – № 12 (1234). – С. 55–64.
 10. Комплексна математична модель побудови тривимірних тактичних діаграм на місцевості та її програмна реалізація / Є. Є. Дудар, О. Є. Шаталов, А. Ю. Васильєв, С. В. Куценко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 7 (1283). – C. 25–33.
 11. Математическое моделирование динамических процессов в корпусе легкобронированной машины при импульсном воздействии / А. В. Набоков, Н.А. Ткачук, А. Н. Малакей, А. В. Грабовский, А. Ю. Васильев, С. В. Куценко, А. Ю. Танченко, Е. С. Ананьин // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 7 (1283). – C. 76–85.
 12. Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою: система обмежень та послідовність їхньої перевірки / О. В. Бондаренко, О. В. Устиненко, І.Є. Клочков // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 25 (1301). – С. 26–30.
 13. Математична модель оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою / О.В. Устиненко, О.В. Бондаренко, І.Є. Клочков // Механіка та машинобудування. –2018. – №1. – С. 156-167.
 14. Побудова цільової функції оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою / І. Є. Клочков, О. В. Устиненко, О. В. Бондаренко, Т. С. Браславська // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 7 (1283). – C. 34–40.
 15. Обеспечение точности стрельбы путем обоснования характеристик модуля вооружения модернизируемых легких бронированных машин / О. Н. Рикунов, А. Ю. Танченко, Н.А. Ткачук, Я. М. Лисовол, А. В. Грабовський, А. Ю. Васильев, А. В. Набоков, А. Н. Малакей, М. А. Бондаренко, Е. А. Лунев. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 7 (1283). – C. 86–106.
 16. Бондаренко О. В., Клочков І. Є., Устиненко О. В. Алгоритм оптимального проектування трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР, 2019, № 7 (1332). C. 18–22.
 17. Грабовський А. В., Ткачук М. А., Бондаренко М. О., Пелешко Є. В., Васильєв А. Ю., Танченко А. Ю., Цендра Г. В., Шевченко А. В. Розрахунково-експериментальні дослідження динамічних характеристик моделі макету бронекорпусу // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР, 2019, № 7 (1332). C. 47–54.
 18. Ткачук М. А., Бондаренко М. О., Шейченко Р. І., Шуть О. Ю., Лісовол Я. М., Заворотній А. В., Набоков А.В. Новий підхід до проектування інноваційних тонкостінних конструкцій // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР, 2019, № 7 (1332). C. 89–94.
 19. Грабовський А.В., Ткачук М.А., Шуть О.Ю., Ліпейко А.І., Цендра Г.В., Шевченко А.В., Льозний О.С., Мосніцька Д.В., Чала Ю.С. Аналіз тенденцій впливу параметрів корпусів транспортних засобів спеціального призначення на власні частоти і форми коливань. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Машинознавство та САПР, №1, 2020. С. 19–27.
 20. Ткачук М.М., Грабовський А.В., Ткачук М.А., Шуть О.Ю., Ліпейко А.І., Прокопенко М.В., Литвин Б.Я., Гулюк О.О., Вервейко Н.К., Овчаров Є.М. Розрахунково-експериментальне визначення жорсткості системи «вал – підшипникові опори» компресора нагнітача повітря // Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія: Машинознавство та САПР, №1, 2020. С. 143–151.
 21. Андрієнко C.В., Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Клочков І.Є. Математична модель та алгоритм оптимізації за масою трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ // Прикладні питання математичного моделювання». Херсонський національний технічний університет. 2020. Т. 3, No 2.2. С. 16-23.

 

 

Тези доповідей

 1. Обґрунтування структури та параметрів бронекорпусів легкоброньованих машин за критеріями захищеності / А. Ю. Васильєв, А. Ю. Танченко, М. М. Ткачук, Н. Б. Скріпченко, Я. М. Лісовол // Наука: безпека країни та розвиток військово-промислового комплексу. Інформаційно-комунікативний захід. – Київ: ТОВ «Міжнародний виставковий центр», 2016. – С. 32–36.
 2. Ударні резонанси у віброударних системах / А.О. Зарубіна, І.Я. Храмцова, Г.В. Ткачук, Я.М. Лісовол, Ю.В. Костенко // VII наук.-практ. конф. «Наукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України». Секція № 2. Зб. тез доповідей. – Харків : НАНГУ, 2016. – С. 48–49.
 3. Васильєв А.Ю., Мухін Д.С., Куценко С.В., Бондаренко М.О. Обґрунтування структури та параметрів бронекорпусів вітчизняних легкоброньованих машин за критеріями захищеності // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 11-12 травня 2017 року). Львів: НАСВ, 2017. – С. 22.
 4. Ткачук А. В., Скрипченко Н. Б., Мазур И. В., Васильев А. Ю., Куценко С. В., Набоков А. В., Красиков Р. В., Максик В. В. Взаимодействие индентора различной формы с преградой: постановка проблемы // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р.: у 4 ч. Ч. I. – С. 223.
 5. Ткачук Н. А., Шейко А. И., Хлань А. В., Набоков А. В., Лисовол Я. Н., Куценко С. В., Недилько Е. Д. Научное сопровождение новейших разработок в отечественном бронетанкостроении: методологические и прикладные аспекты // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017 р.: у 4 ч. Ч. I. – С. 230.
 1. Расчетно-экспериментальный метод исследования сложных механических систем / Н. А. Ткачук, А. В. Грабовский, А. Ю. Васильев, А. Ю. Танченко, Я. Н. Лисовол // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. «Механіка машин – основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017 – С. 43-45.
 2. Динамічні процеси в елементах бойових броньованих машин / А. Грабовський, М. Ткачук, А. Васильєв, Я. Лісовол // Тринадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів механіків у Львові: Матеріали симпозіуму. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2017. – С. 58–59.
 3. Оптимізація трансмісій гусеничних та колісних машин за масогабаритними характеристиками / О.В. Бондаренко, І.Є. Клочков, О.В. Устиненко // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2017 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – С. 54.
 4. Цільова функція та система обмежень для оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою / І. Є. Клочков, О. В. Бондаренко, О. В. Устиненко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. «Механіка машин – основна складова прикладної механіки». – Дніпро: НМетАУ, 2017 – С. 220-223.
 5. Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою / І. Є. Клочков, О. В. Бондаренко, О. В. Устиненко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVміжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. I. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 186.
 6. Определение чувствительности собственных форм колебаний систем с несколькими степенями свободы к варьированию параметров динамической системы / А. В.Грабовский, И. Е. Клочков, Д. С. Мухин, Я. Н. Лисовол, В. И. Головченко, Н. Л. Иванина // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXV міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. I. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 178.
 7. Комп’ютерна модель алгоритму оптимально-раціонального проектування тривальних коробок передач / О. В. Бондаренко, О. В. Устиненко, І. Є. Клочков, І. Я. Храмцова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVміжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. I. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 168.
 1. Моделювання процесів і станів як основа підвищення технічних і тактико-технічних характеристик елементів бойових броньованих машин / А. В. Грабовський, М. М. Ткачук, А. Ю. Васильєв, С. В. Куценко, І. А. Сопрунов // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Збір. тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. – Львів: НАСВ, 2018. –С. 25.
 2. Ударно-контактні процеси в елементах бойових броньованих машин / О. І. Шейко, А. В. Набоков, А. В. Грабовський, С. В. Куценко, В. В. Шеманська // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Збір. тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. – Львів: НАСВ, 2018. – С. 79.
 1. Структура спеціалізованих інтегрованих систем автоматизованого моделювання динамічних процесів у легкоброньованих машинах / М. А. Ткачук, Є. В. Пелешко, О. В. Хлань, А. В. Грабовський, С.В. Куценко, К. Г. Мицай // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 195.
 2. Структура численных исследований напряженно-деформированного корпусов состояния легкобронированных машин / Н. А. Ткачук, А. В. Грабовский, Я. Н. Лисовол, С. В. Куценко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 203.
 3. Обоснование проектно-технологически-производственных решений элементов боевых бронированных машин на основе численного моделирования процессов и состояний / Н. А. Ткачук, А. В. Набоков, А. В. Хлань, А. В. Грабовский, А. Н. Малакей, С. В. Куценко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 207.
 1. Ткачук М.А., Куценко С.В., Мухін Д.С., Саверська М.С., Лісовол Я.М. Розрахунково-експериментальний аналіз динамічних характеристик бронекорпусів легкоброньованих машин. Подано на VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки», м. Київ, 10-11 жовтня 2018 р.
 1. Цільова функція оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою / І. Є.Клочков, О. В. Бондаренко, О. В. Устиненко, Т. С. Браславська // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 162.
 2. Бондаренко О.В., Клочков І.Є., Устиненко О.В. Алгоритм оптимального проектування трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІІ міжнар. наук. – практ. конф., 3-5 квіт. 2018 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. – С. 53.
 3. Проблеми наукового супроводу розробки озброєння та військової техніки на сучасному етапі / М. А.Ткачук, А. П. Марченко, О. В. Хлань, А. В. Заворотній, Д. В. Бібік // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Збір. тез доп. Міжн. наук.-техн. конф. – Львів: НАСВ, 2018. – С. 9.
 4. Автоматизоване моделювання динамічних процесів у легкоброньованих машинах / Г. В. Ткачук, Є. В. Пелешко, А. В. Заворотній, А. В. Грабовський, Д. С. Мухін, А. А. Петренко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. XXVI міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2018, [16-18 травня 2018 р.] : у 4 ч. Ч. 1. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 192.
 5. Проблеми забезпечення тактико-технічних характеристик об’єктів бронетанкової техніки / А.Ю. Васильєв, М. А. Ткачук, А. В. Грабовський О. В. Хлань, А. В. Заворотній // Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. VІ Міжн. наук.-практ. конф. Тези доп. 11–12 жовтня 2018 року. – Київ: Видавництво ДНУ УкрІНТЕІ, 2018. – С. 76–77.
 6. Проектно-технологічно-виробниче забезпечення експлуатаційних характеристик бронекорпусів легкоброньованих машин / М.А. Ткачук, А.В. Грабовський, А. Ю. Васильєв, А. Ю. Танченко, А.В. Заворотній // Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. VІ Міжн. наук.-практ. конф. Тези доп. 11–12 жовтня 2018 року. – Київ: Видавництво ДНУ УкрІНТЕІ, 2018. – С. 150–151.
 7. Клочков І. Є., Бондаренко О. В., Устиненко О. В. Система обмежень при оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ».Ч. IV. С. 333.
 8. Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Клочков І.Є. Система обмежень та послідовність їхньої перевірки при оптимальному проектуванні трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 квіт. 2019 р. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. С. 65.
 9. Бібік Д.В., Ткачук М.А., Лісовол Я.М., Мухін Д.С., Саверська М.С., Рікунов О.М. Внутрішня балістика артилерійських систем: моделі та методи досліджень // Збірник тез доп. наук.-практ. конф. «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи. Секція 2 Технічне та тилове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи. Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2019. – С. 16–17.
 10. Ткачук М.М., Хлань О.В., Заворотній А.В., Малакей А.М., Шуть О.Ю., Набоков А.В., Рікунов О.М. Проектно-технологічне забезпечення міцності елементів бойових броньованих машин // Збірник тез доп. наук.-практ. конф. «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи. Секція 2 Технічне та тилове забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії України: сучасний стан, проблеми та перспективи. Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2019. – С. 170.
 11. Ткачук М. А., Грабовський А. В., Ткачук М. М., Хлань О. В., Малакей А. М., Шуть О. Ю., Заворотній А. В. Алгоритмізація розрахунково-експериментальних досліджень // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ».Ч. I. С. 215.
 12. Бондаренко О.В., Устиненко О.В., Клочков І.Є. Модифікований еволюційний алгоритм раціонального проектування зубчастих циліндричних редукторів та коробок передач // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали ІV міжнар. наук.-прак. конф., 1–3 квіт. 2020 р., м. Івано-Франківськ / Академія технічних наук України. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. Т. 1. С. 56-57.
 13. Веретельник О. В., Шуть О. Ю., Ліпейко А. І., Грабовський А. В., Cаверська М. С., Ткачук М. М., Дьоміна Н. А., Іщенко О.А. Технологічні аспекти підвищення технічних характеристик виробів підприємств оборонно-промислового комплексу // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ».Ч. IV. С. 302.
 14. Грабовський А. В., Ткачук М. А., Шуть О. Ю., Заворотній А. В., Ткачук М.М., Малюта О. В., Льозний О. С. Моделі контактної взаємодії елементів систем об’єктів військової техніки // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ». Ч. IV. С. 305.
 15. Клочков І. Є., Бондаренко О. В., Устиненко О. В. Алгоритм оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ». Ч. IV. С. 307.
 16. Литвин Б. Я., Шуть О. Ю., Малакей А. М., Ліпейко А. І., Ткачук М. М., Грабовський А. В., Ткачук М. А., Рікунов О. М. Проектні дослідження елементів бойових броньованих машин: методи, моделі й алгоритми // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ». Ч. IV. С. 309.
 17. Лісовол Я. М., Мухін Д. С., Набоков А. В., Заворотній А. В., Куценко С. В., Саверська М. С., Ткачук М. М. Прикладні задачі забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин на основі моделювання динаміки, контактної взаємодії, деформації та міцності їх елементів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ». Ч. IV. С. 311.
 18. Ткачук М. М., Грабовський А. В., Ліпейко А. І., Шуть О. Ю., Ткачук М. А., Хлань О. В. Міцнісні, жорсткісні та динамічні характеристики крильчаток нагнітачів повітря дизельних двигунів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ». Ч. IV. С. 317.
 19. Ткачук М. М., Грабовський А. В., Саверська М. С., Васильєв А. Ю., Шуть О. Ю. Розрахунково-експериментальні дослідження елементів бойових броньованих машин // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ».Ч. IV. С. 318.
 20. Цендра Г. В., Шевченко А. В., Шуть О. Ю., Ліпейко А. І., Ткачук М. А., Ткачук М. М., Грабовський А. В. Теоретичні основи моделювання фізико-механічних процесів і станів у бойових броньованих машинах // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доп. ХXVII міжн. наук.-практ. конф. MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020р.: у 4 ч. Харків: НТУ «ХПІ». Ч. IV. С. 320.

 

 

Comments are closed