Проблеми якості та довговічності зубчастих передач та механічного приводу

ffЩорічно, наприкінці серпня, кафедра ТММ та САПР спільно з іншими співзасновниками проводить міжнародну науково-технічну конференцію “ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ І МЕХАНІЧНОГО ПРИВОДУ” “ЗП”.

 Конференція ЗП є однією із найстаріших в Україні, а саме, 2024 року вона буде вже п’ятдесят п’ятою. За спрямованістю тематики вона збігається з такими всесвітньо відомими конференціями, як “International Conference on Gears and Transmissions” (міжнародна конференція з зубчастих передач і трансмісія), яка регулярно проходить у Німеччині під егідою Технічного університету Мюнхена, а також “International Conference on Power Transmissions” (міжнародна конференція з силових трансмісій), яку проводить Балканська асоціація силових трансмісій (BALKAN), членом якої з 2015 року є НТУ “ХПІ” як представник України.
Основні питання, які пропонуються до обговорення:

  • фундаментальні та прикладні основи синтезу геометрії зубчастих передач, комп’ютерне моделювання та нові схеми формоутворення поверхонь зубів;
  • математичне моделювання кінематики та динаміки зубчастих передач, а також механічного приводу в цілому; методи дослідження напружено-деформованого стану зубів, питання міцності зубчастих передач та елементів механічного приводу;
  • теоретичні основи конструювання, випробування, технології виготовлення та контролю, а також досвід експлуатації зубчастих передач та механічних приводів;
  • створення енергонасичених зубчастих приводів та енергоефективних машин та агрегатів на їх основі для різних галузей;
  • розробка теорії, методів та алгоритмів оптимізації та автоматизованого проектування зубчастих передач та приводів на їх основі;
  • подальший розвиток стандартизації розрахунків зубчастих передач на основі удосконалених розрахункових моделей.

Робочі мови конференції – російська, українська, англійська. Тексти доповідей, рекомендованих програмно-організаційним комітетом конференції для видання, публікуються у вигляді статей у збірниках наукових праць “Вісник НТУ “ХПІ”, серія “Машинознавство та САПР”, що входить до переліку ДАК, довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodical Jersey, USA) та індексується в Google Академія.

Раніше конференція проводилася в Севастополі, а починаючи з 2014 року після окупації Криму проводилася спільно з Одеським Національним політехнічним університетом в Одесі на території спортивно-оздоровчої бази “Чайка” (селище Кароліно-Бугаз). У зв’язку із воєнним станом на території України форма проведення конференції була змінена з очної на заочну.

Орієнтовний термін проведення чергової 55-ї конференції – з 28 по 30 серпня 2024 року. посилання.
З усіх питань участі у конференції звертайтесь:
61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПІ”, корпус У-1, кімната 1101/9
телефон:
(+38-057)-707-64-78
(+38-067)-398-33-83 (моб.) Устиненко Олександр Віталійович, заст. голови програмно-організаційного комітету
e-mail: ustin1964@tmm-sapr.orgzp@tmm-sapr.org

Звіт з конференції ЗП-2023

Comments are closed