Звіт з конференції ЗП-2013

Звіт з конференції ЗП-2013
 

З 28 по 30 серпня 2023 року в м. Харків проходила 54-ю міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми якості і довговічності зубчастих передач та механічного приводу”.

У зв’язку із воєнним станом на території України форма проведення конференції була змінена з очної на заочну.

Конференція організовувалась Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” спільно з Національним університетом “Одеська політехніка”. Також в організації конференції брали участь:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Національна академія наук України;
 • Національний технічний університет України “КПІ ім. І. Сікорського”;
 • Національний Аерокосмічний Університет ім. М. Є. Жуковського “ХАІ”;
 • Національний університет “Львівська політехніка”,

та інші організації України, Азербайджану, Словаччини, Болгарії, Німеччини

Завдання цієї конференції полягало у підведенні підсумків річної роботи провідних шкіл, підприємств та фахівців у галузі зубчастих передач, в обміні досвідом із дослідження, виготовлення та експлуатації передач зачепленням, в обговоренні результатів досліджень та практичного застосування зубчастих передач, у виявленні найактуальніших напрямів досліджень на найближчі роки.

У роботі взяли участь 69 спеціалістів, з них: докторів наук – 16, кандидатів технічних наук – 29; 8 інженерно-технічних працівників заводів, 11 співробітників НДІ, 41 співробітник ВНЗ (у тому числі 14 аспірантів), 9 студентів ВНЗ. 4 учасники представляли Словаччину; по 1 – Азербайджан, Болгарію та Німеччину.

Учасники конференції представили 4 організації із міст Словаччини, Азербайджану, Болгарії та Німеччини.

На конференції було заслухано 49 доповідей та 12 повідомлень.

Усі доповіді та повідомлення були схвалені учасниками конференції, їхня тематика була присвячена наступним питанням:

 1. Геометрія зубчастих передач, комп’ютерне моделювання та нові схеми формоутворення поверхонь зубців;
 2. Прогресивні технології, верстати та інструменти для обробки зубців;
 3. Кінематика та динаміка зубчастих передач;
 4. Напружено-деформований стан зубців та питання міцності зубчастих передач;
 5. Конструювання, випробування, технологія виготовлення та контроль, а також досвід експлуатації зубчастих передач;
 6. Створення енергонасичених зубчастих приводів для різних галузей;
 7. Питання оптимізації та автоматизованого проектування зубчастих передач та приводів на їх основі;
 8. Подальший розвиток стандартизації розрахунків зубчастих передач.

Нижче за посиланням можна завантажити програму та рішення конференції.

Comments are closed