Навчання

Процес навчання на кафедрі «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»

Основним напрямком навчання на кафедрі раніше був предмет «Теорія механізмів і машин» (ТММ), тому в цьому розділі ви можете знайти навчальні посібники, курс лекцій за програмою машинобудівних факультетів, методичні посібники та завдання по ТММ для студентів заочної форми навчання, що дозволяють успішно вивчити теоретичний курс, виконати курсовий проект і скласти іспит.

На нашій кафедрі активно впроваджуються нові методи навчання. Зокрема, останні два роки для студентів, які вивчають курси «Інформатика» і «Основи об’єктно-орієнтованого програмування», проводяться ділові ігри. Ця методика проведення курсової роботи впроваджується доцентом сумісником кафедри Серіковим Володимиром Івановичем.

Comments are closed