Аспірантура

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» діє докторантура і аспірантура. Це дає можливість студентам, які відмінно зарекомендували себе в навчанні, продовжити своє професійне зростання і почати педагогічну або наукову кар’єру в університеті. Термін навчання в аспірантурі становить 4 роки, є бюджетна форма навчання. До навчання приймаються як громадяни України, так і громадяни інших країн. Науковими керівниками та консультантами аспірантів і докторантів є висококваліфіковані кандидати і доктори наук. На кафедрах університету працює 15 спеціалізованих вчених рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Кафедра ТММіСАПР в своєму складі має двох докторів і 12 кандидатів технічних наук. Підготовка фахівців вищої кваліфікації може здійснюватися як з відривом так і без відриву від виробництва. Підготовка ведеться за наступними напрямками технічних наук:

Перелік спеціальностей, за якими проводиться набір та підготовку фахівців вищої кваліфікації (шифр, галузь науки, спеціальність):

ТЕХНІЧНІ НАУКИ:

  • 05.02.02 – Машинознавство
  • 05.02.08 – Технологія машинобудування
  • 05.02.09 – Динаміка та міцність машин
  • 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском
  • 05.13.06 – Інформаційні технології
  • 20.02.14 – Озброєння і військова техніка

Всього було захищено 1 докторська і 16 кандидатських дисертацій.

Comments are closed